fbpx
Hoppa till innehåll

SYLF 100 år: Moderna Läkare genom tiderna

Moderna Läkare började som ett medlemsblad “Meddelanden från Sveriges Yngre Läkares Förening” redan 1942. Vi har dykt ner i arkiven och plockat ut några artiklar från förr. Text Maria Valeur
Ur Moderna Läkare 1942
Klipp ur tidningen "Meddelanden från Sveriges Yngre Läkares Förening" 1942. Tidningen byte senare namn till "Moderna Läkare".
Basfackligt

1942 gjorde SYLF en undersökning av hur standarden såg ut på de bostäder som underläkarna bodde i. Bostäderna ingick i lönen eller hyrdes av arbetsgivaren. Totalt 500 hushåll ingick i undersökningen. I bostäderna bodde även underläkarens familje­medlemmar om sådana fanns. Undersökningen kritiserade bostäder som låg i anslutning till vårdinrättningar, där bland annat direkt insyn från psykiatriska vårdavdelningar till underläkarbostäderna tas upp som ett stort problem. Risken för tuberkulossmitta på sanatorierna var ett annat hett ämne, se bilden överst på sidan.

1998 fanns ambitioner och drömmar för den digitala utvecklingen. Skulle det gå att diktera direkt in i ett datorprogram som omvandlade talet till skrift? En IT-revolution senare skrivs fortfarande diktaten till största del av medicinska sekreterare.

Klipp ur Moderna Läkare från 1998.
Klipp ur Moderna Läkare från 1998.

Vid millennieskiftet kartlade förbundet oskäliga löneskillnader mellan könen. Bakomliggande orsaker som togs upp i en artikel i Moderna Läkare pekade på att kvinnor får lägre ingångslöner vid individuell lönesättning och sedan orättvist halkar efter på grund av större uttag av föräldraledig­het och vab.

Klipp ur Moderna Läkare från 2000.
Klipp ur Moderna Läkare från 2000.

Statistik som Läkarförbundet tog fram 2018 visar på att den genomsnittliga löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga läkare fortfarande är ca 4.300 kr.

Läs första delen i artikelserien om SYLF 100 år här!

Mer från Moderna Läkare

Satsa på ledarskaps-ST!

Ledare Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

Fackligt SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att …

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …