1942 gjorde SYLF en undersökning av hur standarden såg ut på de bostäder som underläkarna bodde i. Bostäderna ingick i lönen eller hyrdes av arbetsgivaren. Totalt 500 hushåll ingick i undersökningen. I bostäderna bodde även underläkarens familje­medlemmar om sådana fanns. Undersökningen kritiserade bostäder som låg i anslutning till vårdinrättningar, där bland annat direkt insyn från psykiatriska vårdavdelningar till underläkarbostäderna tas upp som ett stort problem. Risken för tuberkulossmitta på sanatorierna var ett annat hett ämne, se bilden överst på sidan.

1998 fanns ambitioner och drömmar för den digitala utvecklingen. Skulle det gå att diktera direkt in i ett datorprogram som omvandlade talet till skrift? En IT-revolution senare skrivs fortfarande diktaten till största del av medicinska sekreterare.

Klipp ur Moderna Läkare från 1998.
Klipp ur Moderna Läkare från 1998.

Vid millennieskiftet kartlade förbundet oskäliga löneskillnader mellan könen. Bakomliggande orsaker som togs upp i en artikel i Moderna Läkare pekade på att kvinnor får lägre ingångslöner vid individuell lönesättning och sedan orättvist halkar efter på grund av större uttag av föräldraledig­het och vab.

Klipp ur Moderna Läkare från 2000.
Klipp ur Moderna Läkare från 2000.

Statistik som Läkarförbundet tog fram 2018 visar på att den genomsnittliga löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga läkare fortfarande är ca 4.300 kr.

Läs första delen i artikelserien om SYLF 100 år här!

Mer från Moderna Läkare