Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Checklista inför löneförhandling

 

 • Ta reda på med vem du ska förhandla om din lön och om din motpart har befogenhet att träffa bindande avtal.
 • Förbered dig noga.
 • Ta fram lönestatistik – både aktuell och bakåt i tiden – hur är din egen lön i förhållande till andra läkares. Kontakta din löneförrättare eller personalavdelningen. Detta är offentliga uppgifter. Läkarföreningen lämnar inte ut löneuppgifter på individnivå.

 

 • Bestäm dig för vad du vill uppnå och hur du skall formulera dina krav och argumentera för dem.
 • Lönekrav, ange en precis nivå – inte ett intervall.
 • Övriga anställningsvillkor – är det något utöver lön du vill förhandla om?

 

 • Vilka arbetsresultat och resultat i form av egen utveckling har du uppnått?
 • Hur har du uppnått för dig uppställda mål?
 • Har du idéer om din egen och verksamhetens utveckling?

 

 • Välj en tidpunkt och en plats som är bra både för dig och din motpart.
 • Försök att undvika tidspress och träffas i en miljö där ni får vara ifred.
 • Håll dig strikt till sakfrågan.

 

 • Lyssna noga på din motpart.
 • Bemöt argument lugnt och sakligt – bli inte arg.
 • Hota inte med uppsägning om du inte är beredd att fullfölja.

 

 • Ajournera vid behov, t.ex. om du vill kontrollera en uppgift som lämnats.
 • Summera förhandlingen så båda parter vet vad ni har kommit överens om.