Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Fullmäktige 2023
Motioner till fullmäktige 2023

Motioner till fullmäktige 2023

Alla medlemmar och delföreningar har rätt att skriva motioner till Läkarförbundets fullmäktige för att påverka inriktningen av förbundets arbete.

Skicka in motion

Motioner till Fullmäktige 2023 ska, för att upptas till behandling, ha inkommit till förbundskansliet senast den 8 september.

Skicka in motion

Motioner till Fullmäktige 2023 ska, för att upptas till behandling, ha lagts in i mötessystemet Suffra senast den 8 september kl. 23.59. 

Motionerna läggs in i systemet genom att:

  1. Gå in på webbplatsen slfmotion.suffra.se
  2. Logga in med BankID

Inför motionsskrivandet

Mer om motioner

Som delförening räknas yrkesförening, lokalförening, specialitetsförening, intresseföreningar samt SLF Student. Underavdelningar till dessa, till exempel en yrkesförenings lokalavdelning har således inte rätt att motionera.

En motion ska innehålla ett yrkande med en eller flera att-satser. Det är att-satserna som fullmäktige tar beslut om. Texten innan att-satserna (brödtexten) är till för att motivera beslutet. En motion kan vara hur kort eller lång som helst bara den har dessa beståndsdelar, motivering och att-sats.

Ett tips är att hålla både brödtext och att-sats så koncis som möjligt. Det gör motionen mer lätt att förstå och ta till sig. En kort rubrik som tydligt signalerar vad motionen handlar om underlättar också hanteringen.

Bra att veta redan när du formulerar din motion är betydelsen av fullmäktiges tre olika val att bemöta motionen:

  • Bifall betyder att Läkarförbundet ska verka i enlighet med motionens att-sats
  • Besvarad betyder att Läkarförbundet redan idag verkar i enlighet med motionens att-sats eller att förbundet avser verka i motionens anda.
  • Avslag betyder att Läkarförbundet inte ska verka i enlighet med motionens att-sats
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare