Hoppa till innehåll

Löneöversyn

Löneöversynen 2018

Årets lönerevision är avslutad. För andra år i rad gjorde Region Gotland en satsning på svårrekryterade yrken. Läkarna var bland de som gynnades.

Utfallet för läkarkollektivet blev 3,16%. Detta resultat lär vara bland de bästa i landet. De nya lönerna gäller retroaktivt fr.o.m. 1 april.

Vi är nöjda med utfallet som klart överstiger årets centralt förhandlade ”garanterade utrymme”, 2%. Revisionsprocessen däremot bör påtagligt förbättras.

Arbetsgivaren på den ena och den fackliga organisationen på den andra sidan är kollektivavtalsparter.  Som åren innan genomfördes lönerevisionen som s.k. ”traditionell förhandling”.

Vi efterlyser en lokal förhandlingsordning som ger förhandlingsutrymme till båda parter!

GLF:s förhandlingsdelegation

Regina Göbel, ordf. GLF; Stina Eliasson, vice ordf. GLF; Gustaf Rosin, styrelseledamot; Lena Edwall, ledamot i GLF:s förhandlingsdelegation

Löneöversyn 2017

Liksom åren innan genomfördes årets lönerevision på Gotland genom ”traditionell förhandling”. Förhandlingarna avslutades den 14:e september.

Utfallet blev 2,96 %. Resultatet överstiger det centralt förhandlade så kallade ”garanterade utrymmet” under året på 2,2 %.

Region Gotland medger att en stabil bemanning är avgörande för en hållbar ekonomi. Årets utfall visar arbetsgivarens intention att vilja behålla sina medarbetare. Efter två år med synnerligen låga lokala löneutrymmen är satsningen på ”svårrekryterade yrken”, däribland läkarkåren, mycket välbehövd.

De nya lönerna gäller retroaktivt fr.o.m. 1 april och förväntas tillämpas i oktober månads  lönebesked.

Å förhandlingsdelegationens vägnar,

Regina Göbel, ordf. GLF

 

GLF:s förhandlingsdelegation 2017 bestod av:

Regina Göbel

Lena Edwall

Sune Handell

Olof Öhrström

Stina Eliasson (adj.)