Hoppa till innehåll

Övriga förtroendevalda

Här hittar du en lista över vilka personer som är utsedda till skyddsombud, kollegiala rådgivare, ledamöter i förhandlingsdelegationen samt samverkansrepresentanter.

Skyddsombud:
Regina Göbel, skyddsområde för läkare Visby lasarett

David Ojalvo, skyddsombud för läkare Primärvården

Liv Östmark, skyddsombud för på Röntgen

Jan-Erik Crotto, skyddsombud för läkare på AN/OP/IVA

Styrelse:
Regina Göbel, ordförande
Gösta Malmer, sekreterare

Övriga ledamöter:
Gustaf Rosin, Dávid Ojalvo, Liv Östmark, Kristina Fritz, Emma Svensson, Maria Gustavsson

Suppleanter:
Helena Vlastos och Karin Karlow-Herzog

Förhandlingsdelegation
Regina Göbel, ÖL, Ögonkliniken
Kristina Fritz, ÖL Medicinkliniken
Liv Östmark, ST-läkare Röntgen
Maria Gustavsson, ST-läkare Psykiatrin
David Ojalvo, ST-läkare Vårdcentralen Wisby Söder (adjungerad fr.o.m 15 oktober 2022)

Samverkansrepresentanter
Primärvårdens samverkansgrupp, David Ojalvo
Psykiatrins Samverkansgrupp, Maria Gustavsson
SSG/Sjukvårdens Samverkansgrupp,  
Regina Göbel
FSG/Förvaltningens Samverkansgrupp,  Regina Göbel

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare