Hoppa till innehåll
Uppdaterad: 5 okt kl 12:23

Företagande och covid-19

Effekterna av covid-19 påverkar min verksamhet.
Vilket stöd kan jag få?

Vi samlar vi frågor och svar om covid-19 för företagare. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen efter behov till våra medlemmar.

Du kan alltid kontakta medlemsrådgivningen för råd och stöd på telefon 08-790 35 10 eller via e-post.

Företagande och covid-19

Regeringen har föreslagit att staten tillfälligt tar över hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april till maj månad . Även företagare med aktiebolag omfattas av denna ändring. Företagare med enskild firma ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1 – 14.

Ja, det tillfälligt slopade karensavdraget som gäller mellan den 11 april och 31 maj 2020 omfattar även egenföretagare. Avskaffandet av karensavdraget innebär att man får ansöka om ersättning hos Försäkringskassan i efterhand. Mer exakt vad förslaget innebär i helhet kommer att visa sig i den ändringsbudget som regeringen avser att presentera inom kort.

Läs mer om föreslaget och den fortsatta utvecklingen på Regeringens webbplats.

Regeringen inför fortlöpande olika stöd till företag i form av korttidsarbete/korttidspermittering, anstånd med skatt, och lånegaranti. Se den samlade informationen på regeringens webbplats, som uppdateras kontinuerligt.

Utöver ordinarie möjligheter till anstånd med skatt har det införts möjlighet till tillfälligt anstånd i samband med covid-19, med betalning av vissa skatter.

Läs mer om eventuellt uppskov på Skatteverkets webbplats.

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets spridning, har regeringen beslutat att tillfälligt sänka egenavgifterna för dem som idag betalar fulla egenavgifter. Nedsättningen gäller för hela 2020 och upp till ett överskott på 100 000 kr. Du har rätt till sänkta egenavgifter om du beräknar ett överskott i en aktiv näringsverksamhet och är född 1955 eller senare.

Istället för att betala full egenavgift (28,97 procent) betalar du bara ålderspensionsavgift (10,21 procent) på överskott upp till 100 000 kronor. Har du ett högre överskott betalar du alla avgifter på den del som överstiger 100 000 kronor.

Läs mer på Skatteverkets webb

Många företag drabbas ekonomiskt med anledning av covid-19. För vissa kan det bli aktuellt med korttidsarbete/korttidspermittering av personal. Arbetsgivare har möjlighet att under maj, juni och juli ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden.

Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats.

 

SKR och Vårdföretagarna har kommit överens om en vägledning till stöd för regioner och privata vårdgivares samverkan i de fall det inte finns i befintliga avtal. Inriktningen är att staten kommer att ersätta regioner och kommuner för extraordinära kostnader. Läs det gemensamma uttalandet om inriktning avseende regioners och vårdföretags samverkan med anledning av den pågående pandemin på Vårdföretagarnas webbplats.

Läkare som är verksamma med läkarvårdsersättning (nationella taxan) kan tillfälligt ta anställning eller uppdragstagande i en region med anledning av covid-19 pandemin. Läs om förutsättningarna på SKR:s webbplats.

Regeringen har beslutat att tillfälligt möjliggöra för vårdgivare på nationella taxan att få ersättning för digitala vårdkontakter. Syftet är att reducera antalet icke nödvändiga fysiska vårdbesök, och därigenom minska risken för spridning av covid-19.

Det är upp till varje region att själv besluta om de vill använda sig av möjligheten till digitala vårdkontakter som förordningsändringarna medför. Regionen och vårdgivarna ska i sådana fall komma överens om ersättningsnivån för de digitala vårdkontakterna.

Ändringen är tillfällig och gäller till den 31 december 2020.

Läs mer på regeringen.se 

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ansökan öppnar den 24 augusti

När du skickar in en ansökan om behöver Försäkringskassan tillgång till ett läkarintyg som tydliggör att du eller närstående tillhör riskgrupp.

För att de personer som ansöker om ersättningar ska få sin ersättning inom rimlig tid så är det viktigt att läkarintyget tydliggör kopplingen till någon av de riskgrupper som pekats ut av Socialstyrelsen. Det har inte tagits fram något nytt läkarintyg för dessa ersättningar så det intyg som ska användas är läkarintyg för sjukpenning 7804.

Ytterligare information finns på Försäkringskassans webbplats.

Information till läkare om covid-19

Läkarförbundets nyhetsbevakning om covid-19

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare