Många läkare är eller vill bli privatpraktiker. På läkarförbundet finns rådgivning för medlemmar, se även yrkesföreningen Svenska Privatläkarföreningen. Om du har anställd personal – gå med i en arbetsgivarorganisation för att få råd om arbetsgivarrollen.

Ekonomi och försäkringar för läkare med eget företag

Egenföretagare har ansvar för verksamheten, sig själva och de anställda. Dessa regler bör då kännas till: enligt patientskadelagen (1996:799) måste du ha en patientförsäkring. Det finns särskilda yrkesförsäkringar för företagande läkare, med bland annat ansvarsförsäkring, patientförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Praktikförsäkring är speciellt anpassad för företagare med egen praktik, i form av ett grundpaketet som kan byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov.

Om du har anställda innebär det att du som arbetsgivare måste teckna avtalsreglerade försäkringar för de anställda. Som verksam i ditt eget företag kan du själv omfattas av motsvarande försäkringsskydd – det gäller avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring för tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Kontakta Folksam för råd om vilka försäkringar som passar din verksamhet.

Tillsyn av IVO

Även privata läkarverksamheter står under myndighetstillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta innebär:

 • Du är skyldig att ge tillträde till mottagningen för inspektion. Utföraren har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat material som rör verksamheten, och du ska lämna det biträde som behövs
 • Du ska fortlöpande bedriva systematiskt och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete
 • Nyetablering, avveckling eller flytt av verksamheten ska anmälas till IVO
 • För att underlätta din egen kontroll och IVO:s tillsyn ska patientsäkerhetsarbetet senast 1 mars varje år dokumenteras i en patientsäkerhetsberättelse, som ska hållas tillgänglig att ta del av (enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL)
 • Läs mer om tillsyn på IVOs hemsida

Olika driftsformer

Det finns olika former för att driva eget som läkare, etableringsmodeller med och utan offentlig finansiering:

Nationella taxan
Privata verksamheter som arbetar enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, får ersättning enligt en nationell taxa , som framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning. Om det inte finns vårdvalssystem (eller beroende på landsting) kan de överlåtas till annan läkare inom samma specialitet, en så kallad ersättningsetablering.

Vårdavtal
Vårdavtal är ett tidsbegränsat avtal som tecknas mellan landstinget och läkaren eller dennes bolag, och som måste upphandlas. Det reglerar ersättningarna och vårdens lokalisering, omfattning, innehåll och inriktning.

Vårdval
Vårdvalsmodeller finns i alla landsting, främst inom primärvården, för att patienterna ska kunna välja vårdgivare och fast läkarkontakt fritt inom landstinget. Inom systemet har alla vårdgivare som uppfyller kraven rätt att etablera sig, med offentlig finansiering och på lika villkor. Ersättningen följer patientens val.

Om du vill verka i ett vårdvalssystem ansöker du om ”auktorisation” eller ”ackreditering” hos landstinget. Landstinget tecknar avtal med din verksamhet om du uppfyller villkoren, och ersätter dig för de patienter som listat sig där (ibland kombinerat med besöksersättning). Uppdrag inom valfrihetssystem annonseras på Valfrihetswebben.

Etablering utan offentlig finansiering
Alla läkare med svensk legitimation har fri etableringsrätt utanför det offentliga ersättningssystemet. Då måste finansieringen skötas på annat sätt än genom läkarvårdsersättning eller vårdavtal, och läkaren faktureras kostnaden för annars fria nyttigheter som laboratorier och röntgen.

Starta eget

Att starta egen läkarverksamhet kan vara ett steg ut i okänd mark. På läkarförbundet kan du hitta hjälp och stöd.

 • Läkarförbundets råd för dig som vill starta eget är en checklista med viktiga förberedelser och tips om bra verktyg. Skatteverkets broschyr om att starta företag är också bra att ta del av
 • Registrera din verksamhet hos IVO och deras vårdgivarregister
 • Medlemsrådgivningen kan ge råd både inför och efter uppstart
 • Yrkesföreningen Svenska Privatläkarföreningen är ett stöd för medlemmar och ett viktigt nätverk
 • Läkarförbundet anordnar utbildningsdagar ”Starta eget-kurser” två gånger per år

För verksamheter med flera anställda rekommenderar Läkarförbundet medlemskap i en arbetsgivarorganisation.

Myndigheteter
När du ska startar en ny verksamhet behöver du kontakt med ett antal myndigheter. Ett enkelt sätt att både få information och att komma igång är via portalen Verksamt.se. Därigenom får du praktisk vägledning och kontaktar även berörda myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och Försäkringskassan. Myndigheter har en serviceskyldighet och utövar tillsyn. Många gånger kan myndigheterna ge bra svar på frågor inom sitt uppdragsområde.

 • Arbetsmiljöverket, AMV för arbetsmiljökrav
 • Bolagsverket, för registrering av verksamhet med mera
 • Boverket, för lokalers utformning med hänsyn till tillgänglighet med mera
 • Datainspektionen, för krav vid behandling av personuppgifter och anmäla personuppgiftsincidenter
 • Försäkringskassan, för karensdagar, sjukpenninggrundande inkomst med mera
 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO för anmälan av verksamhet samt tillsyn
 • Kommunens miljöenhet för hantering av miljöpåverkande ämnen med mera
 • Skatteverket har en mycket informativ hemsida och anordnar informationsträffar
 • Socialstyrelsen för legitimationsfrågor, patientsäkerhet och hygienkrav
 • Strålsäkerhetsmyndigheten om verksamheten har röntgen
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.