Hoppa till innehåll
Nyheter
4 av 10 av läkare hinner inte med det indirekta patientarbetet under sin arbetstid

4 av 10 av läkare hinner inte med det indirekta patientarbetet under sin arbetstid

Enligt en ny rapport som bygger på Läkarförbundets arbetsmiljöenkät räcker inte tiden till. Våra medlemmar hinner inte med sina arbetsuppgifter inom ramen för sin normala arbetstid. Många läkare saknar också möjlighet att ta rast och får sällan den återhämtning de behöver mellan arbetspassen.
Nyhet

- Julhelgernas höga arbetsbelastning inom sjukvården var ingen engångshändelse. Svensk sjukvård är konstant underbemannad och arbetsförhållandena är under all kritik. I slutänden drabbar det patienterna och patientsäkerheten, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet.

Läkarförbundets enkät har besvarats av drygt 15 000 medlemmar. Undersökningen visar att:

  • 2 av 10 läkare uppger att de inte hinner med det direkta patientarbetet inom sin normala arbetstid. Bland läkare i allmänmedicin uppger 3 av 10 att arbetstiden inte räcker till för att de ska hinna med det direkta patientarbetet.
  • 4 av 10 läkare uppger att de inte hinner med det indirekta patientarbetet (journalföring, remisshantering, receptförskrivning mm)
  • 5 av 10 läkare hinner inte med sina administrativa arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid.
  • Var fjärde läkare får inte den vila och återhämtning de behöver mellan arbetspassen. 
  • 2 av 5 läkare har svårt att ta rast. Bland akutläkarna är det över 70 procent som inte har möjlighet att ta rast och koppla av under arbetsdagen. 

Resultaten visar att arbetsgivarna inom vården i flera avseenden inte lever upp till arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter. Arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa att resurserna anpassas till kraven i arbetet och det framgår av undersökningsresultaten att så inte sker idag.

- Resultaten av enkäten tyder på att arbetsmiljöproblemen inom vården idag är så pass allvarliga att de på sikt riskerar att bli systemhotande för vissa delar av sjukvården. Regeringen måste tillsätta en nationell kriskommission för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen inom vården, säger Sofia Rydgren Stale.

Om undersökningen

Enkäten skickades 2022 till samtliga medlemmar yrkesverksamma i hälso- och sjukvården, det vill säga 37 521 personer. 15 901 personer svarade vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Svarsfrekvensen var på ett ungefär samma i alla lokalföreningar/regioner.

Läkarförbundets Arbetsmiljörapport

Bli medlem i Läkarförbundet du också

Som medlem i Läkarförbundet får du hjälp och stöd under hela karriären

Fler nyheter


Gotland får dispens för dygnsvila

Gotland är den första regionen som får dispens för de nya reglerna kring dygnsvila. Läkare inom två verksamheter vid Visby lasarett beviljas undantag. Bristen på läkare på ön är ett viktigt skäl till beslutet.
Nyheter


Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken

Regionstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om att införa tolkavgifter i sjukvården som ett incitament för att fler ska lära sig svenska. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund befarar att fler regioner ska följa efter och vill varna för att tolkavgifter …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
4 av 10 av läkare hinner inte med det indirekta patientarbetet under sin arbetstid