Hoppa till innehåll
Nyheter
Arbetsdomstolen prövar visselblåsarmål

Arbetsdomstolen prövar visselblåsarmål

Den läkare som förlorade det första målet som rör visselblåsarlagen överklagade för några veckor sedan domen i tingsrätten. Nu meddelar Arbetsdomstolen att de kommer att pröva ärendet.
Nyhet

Fallet rör en kirurg på en privatklinik i Mellansverige, som vid ett flertal tillfällen skrivit avvikelserapporter. Läkaren förlorade målet. Tingsrätten ansåg inte att varje enskild rapportering om brister var tillräckligt allvarlig. Däremot klargjorde domen att avvikelserapporter inom sjukvården kan omfattas av skyddet i lagen.


Läkarförbundet, som stödjer läkaren, menade att domstolen gjorde en felaktig bedömning av rättsläget. Läkaren begärde prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, som nu meddelar att de kommer att pröva ärendet.

– Läkare måste kunna rapportera om missförhållanden i vården utan att riskera repressalier, därför är vi glada över att Arbetsdomstolen nu meddelat att de kommer att pröva ärendet, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund. 

Visselblåsarlagen, Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, har funnits sedan 2021, men har inte tidigare prövats i domstol. Det är ännu inte klart när Arbetsdomstolen kommer att pröva det aktuella ärendet.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare