Hoppa till innehåll
Nyheter
Avtalsrörelsen skjuts fram

Avtalsrörelsen skjuts fram

Sveriges läkarförbund har enats med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Sobona att skjuta upp de pågående avtalsförhandlingarna. Beslutet tas med anledning av den mycket allvarliga situation som Sverige befinner sig i.

Nyhet

Förhandlingarna om läkares lön och villkor inleddes den 19 december 2019 då Sveriges läkarförbund och SKR utväxlade krav. Arbetet med att bekämpa coronaviruset medför att välfärdens verksamheter och medarbetare är ansträngda och satta under hårt tryck. Med anledning av den pågående pandemin har därför parterna nu enats om att skjuta upp de pågående avtalsförhandlingarna för att återuppta dem efter sommaren.

Det gällande centrala kollektivavtalet för region- och kommunalanställda läkare samt läkare anställda vid privata Sobonaföretag tecknades i maj 2017 och löper ut den 1 april 2020. För att inte hamna i ett avtalslöst tillstånd kommer det befintliga avtalet att förlängas från och med den 1 april till den 31 oktober 2020. Parterna återupptar förhandlingar om ett nytt avtal efter sommaren. Avtalet rör läkare anställda inom kommuner och regioner.

För frågor, kontakta medlemsrådgivningen, på medlemsradgivningen@slf.se eller på telefon 08-790 35 10.


Vad händer med de lokala löneförhandlingarna? Lokala läkarföreningar inleder inga lokala lönerevisioner och ska inte teckna några lokala löneavtal. Dessa skjuts upp till efter den sista oktober.

Ska lönesamtal ändå hållas? Vår rekommendation är att vänta med lönesamtalen tills det finns ett avtal. Att hålla lönesamtal när den ekonomiska osäkerheten är som störst är inte lämpligt.

Kommer jag att få höjd lön i vår eller får jag vänta tills i höst? Just nu sker ingen höjning. Vad som sker när vi återupptar förhandlingarna i höst är omöjligt att säga i dag.

Har alla sektorer på arbetsmarknaden skjutit upp sina förhandlingar? Ja, även privat och offentlig sektor förhandlar i höst.

Jag ska ta en ny anställning – kan jag inte diskutera lön för den? Anställningsvillkor inklusive lön är som vanligt viktiga att klargöra innan ny anställning börjar.


Fler nyheter


DM Debatt: ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi ska vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver ordföranden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal i en gemensam debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter

Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare