Hoppa till innehåll
AVTALSRÖRELSE 2024

När får läkare strejka?

Ta del av ett samtal om avtalsförhandlingar, läkare och strejk.
Nyheter
Bastjänstgöringen fyller 1 år

Bastjänstgöringen fyller 1 år

Nu har det gått ett år sedan bastjänstgöring (BT) infördes i Sverige. Det innebär att alla som då inte gjort sin AT i Sverige stället skulle genomföra en BT. Men hur har det gått? Vi har ställt några frågor till läkaren Farah Moghadam, som snart går i mål med sin bastjänstgöring.
Nyhet

Har det varit enkelt att få information om vad som gäller kring bastjänstgöringen, BT?

När jag sökte min bastjänstgöring fanns det inte mycket information om vad som gäller, men ju närmare införandet av BT vi kom, desto mer information fanns det att få. På Läkarförbundets hemsida hittade jag en hel del svar och hänvisade även andra kollegor dit.

Hur har vägen sett ut till den tjänst du har idag?

Efter min läkarutbildning jobbade jag på olika kliniker i Stockholm under ett år, innan BT infördes.

Hur ser dina placeringar ut?

BT i Stockholm består av fyra block; akutsjukvård, psykiatri, geriatrik och primärvård. Jag blev placerad på Södersjukhuset. Därefter fick jag resterande placeringar i södra Stockholm.  Bastjänstgöringen är totalt på ett år och jag har nu bara två månader kvar!

Hur fungerar bastjänstgöringen på din arbetsplats?

Det skiljer sig lite åt beroende på vilken placering man är på. Jag får handledning en gång i veckan och varje tisdagseftermiddag har vi utbildning och möte tillsammans med alla BT-läkare.

Har du några råd till de som står inför att söka BT-tjänst?

Tidigare arbetserfarenhet inom vården och forskning är meriterande. Att sedan visa engagemang och nyfikenhet skapar goda förutsättningar inför bastjänstgöringen.

Tack för att du har delat med dig av dina erfarenheter om bastjänstgöringen Farah och lycka till i din fortsatta karriär som läkare!

Bli medlem i Läkarförbundet du också

Som medlem i Läkarförbundet får du hjälp och stöd under hela karriären

Fler nyheter


40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter

Nytt statligt tjänstepensionsavtal tecknat

Saco-S där Sveriges läkarförbund ingår har enats med Arbetsgivarverket om ett nytt tjänstepensionsavtal inom statlig sektor som börjar gälla från 1 januari 2024. Det nya avtalet ger ökade möjligheter för våra medlemmar till ett flexiblare yrkesliv i slutet av karriären. …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare