Hoppa till innehåll
Nyheter
Bättre tjänstepensionsavtal för läkarna i staten

Bättre tjänstepensionsavtal för läkarna i staten

Från och med den 1 januari 2024 blir tjänstepensionsavtalet för det statliga avtalsområdet, PA 16, bättre.
Nyhet
genrebild på snö

Ändringarna berör cirka 75 procent av alla statsanställda, det vill säga de som omfattas av Avdelning II i pensionsavtalet (födda 1987 eller tidigare).

De yngre i staten som omfattas av PA 16 Avdelning I (födda 1988 eller senare) har de nya och bättre villkoren sedan tidigare.

De båda viktigaste förbättringarna i Avdelning II är:

  • Att pensionsavsättningen som andel av månadslönen höjs med 1,5 % på hela lönen (0,5 % för de som är födda 1965 eller tidigare) genom att en ny ålderspension flex införs. Den totala pensionspremien blir därmed 6 % av månadsinkomsten för de flesta som omfattas av Avdelning II. För de som är födda 1965 eller tidigare blir den totala premien 5 %,
  • Den andra stora positiva förändringen är att den övre åldersgränsen för när tjänstepension kan tjänas in, som idag är 65 år för de flesta i staten, höjs till 69 år för alla som omfattas av Avdelning II.

Den nya flexpensionen, ålderspension flex, kan – så långt pengarna räcker – användas för att gå ned i arbetstid under den sista tiden före pensioneringen eller helt enkelt användas som en förstärkning av ålderspensionen. Som ett led i överenskommelsen upphör delpensionsavtalet att gälla från och med år 2024.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Bättre tjänstepensionsavtal för läkarna i staten