Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Nyheter
Digitala system i vården – ett arbetsmiljöproblem

Digitala system i vården – ett arbetsmiljöproblem

De digitala systemen i vården har stora brister. Digitala verktyg som är tänkt att underlätta arbetet får sjukvårdspersonalen är inte anpassade till vårdens behov och har därför i många fall blivit tidstjuvar och ett stort arbetsmiljöproblem. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet.
Nyhet
Foto: Erik Simander, Bildbyrån

I regeringens vision för e-hälsa sätts höga mål för vårdens digitalisering. Sverige ska, enligt visionen, vara bäst i världen 2025 på att använda digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Två år innan visionens slutdatum är det inte mycket som tyder på att målet kommer uppnås. En stor andel av de digitala verktyg som finns inom vården präglas av bristande användarvänlighet och är ineffektiva, enligt läkarna.

Läkarförbundets rapport visar att:

 • bara 15 procent av läkarna instämmer helt i att de digitala systemen är enkla att använda,
 • närmare hälften, 42 procent, instämmer inte alls eller i låg grad i att deras digitala system är enkla att använda,
 • stora regionala skillnaderna mellan läkarnas upplevelser av de digitala systemen,
 • läkare inom privat verksamhet är mer involverade vid införskaffande av digitala system och även mer nöjda med de digitala systemen,

- Digitala system ska vara användarvänliga och underlätta patientarbete, inte tvärtom, säger Marina Tuutma, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Läkarförbundets digitaliseringsråd

Enklare digitala system i privat sektor

I den privata sektorn är läkarna betydligt mer nöjda med de digitala systemen. 70 procent av läkarna inom privat sektor instämmer helt eller delvis i att de digitala systemen är enkla att använda. Motsvarande siffra inom offentlig sektor är 53 procent.

En orsak till att läkarna är mer nöjda med sina digitala verktyg kan vara att läkarna i privat sektor i högre utsträckning involveras vid upphandling av nya digitala verktyg.

- Upphandling av digitala system måste göras utifrån vårdens faktiska behov. Läkarna behöver involveras tidigt i upphandlingsprocessen så att kravställningen matchar verksamhetens behov, säger Marina Tuutma.

Stor variation mellan regionerna

Läkarförbundets rapport visar också att det är stor skillnad mellan regionernas digitala system. I 9 av landets 21 regioner anser över hälften av läkarna att de digitala systemen, i någon omfattning, är svåra att använda. Tre regioner, Västernorrland, Sörmland och Gävleborg, sticker ut på ett negativt sätt. I Västernorrland anser över 60 procent av läkarna att systemen i någon omfattning är svåra att använda. I både Skåne och Västra Götaland är det också över hälften (52 procent) av läkarna som upplever missnöje med de digitala systemen, vilket är sämre än rikssnittet.

De regioner där läkarna är mest nöjda med de digitala systemen är Kronoberg, Kalmar, Dalarna och Östergötland. Av de tre stora regionerna verkar läkarna i Stockholm vara mest nöjda med de digitala verktygen. 70 procent av läkarna i Stockholm instämmer helt eller delvis i att systemen är enkla att använda.

Läkarförbundets krav på digitaliseringen
 • Utred och anpassa lagstiftningen så att den stödjer den digitala utvecklingen bättre.
 • En gemensam inloggning till alla digitala system som fungerar snabbt och enkelt med mycket hög grad av säkerhet.
 • Trådlösa system som även fungerar i fickan.
 • Beslutsstöd, som kopplar ihop relevant patientinformation med medicinsk kunskap och presenterar resultatet, ska finnas för göra det enklare, säkrare och ge stöd till läkaren vid patientmötet.
 • Information ska bara behöva dokumenteras på ett ställe. Det ska finnas automatisk överföring av data för digital uppföljning för till exempel kvalitetsregister.
 • Det behövs en nationell standardisering av informationen. Standardiseringen är viktig för att information som används i olika system ska fungera effektivt tillsammans.
 • Det ska vara enkelt att kommunicera med patienter och andra intressenter som till exempel apotek, Försäkringskassan och kommuner.
 • Läkarprofessionen behöver involveras vid upphandling av digitala system.
 • Kompetensutveckling behövs för att kunna ta tillvara den nya tekniken.

Fler nyheter


Varför gör Läkarförbundet en videopodd om strejk?

Varför gör Läkarförbundet ett helt avsnitt om strejk?  Vi hör från våra förtroendevalda att de får den här frågan från medlemmar, speciellt våra yngre medlemmar som ofta har den tuffaste…
Läkaravtal 2024

Avtalspodd: När får läkare strejka?

Får läkare strejka för högre lön och bättre arbetsvillkor? Den frågan ställer sig många medlemmar i Läkarförbundet. Frågan är extra aktuell just nu då förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under de kommande månaderna ska förhandla fram ett nytt …
Läkaravtal 2024

Läkarförbundet är taggade inför avtalsrörelsen 2024!

På Läkarförbundet brukar vi säga att vi ständigt är i avtalsrörelse. Med det menar vi inte att vi alltid befinner oss i avtalsförhandling med vår motpart, utan att arbetet med nästa avtalsrörelse påbörjas i samma stund som ett nytt kollektivavtal …
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Digitala system i vården – ett arbetsmiljöproblem