Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Nyheter
Studenter vittnar om trakasserier under läkarutbildningen

Studenter vittnar om trakasserier under läkarutbildningen

Svenska läkarstudenter är mycket nöjda med sin utbildning. 94 procent ger utbildningen högt betyg. Men många läkarstudenter vittnar också om att de blivit utsatta för kränkande särbehandling och trakasserier under studietiden. Det visar resultatet av Läkarförbundets grundutbildningsenkät.
Nyhet
närbild på ung kvinna med allvarlig blick som jobbar inom vården

Hög utbildningskvalitet – men brister i arbetsmiljö

Svensk läkarutbildning håller en mycket hög standard. 94 procent av läkarstudenterna anser att utbildningen gett dem goda förutsättningar att arbeta som läkare.  

Men trots en hög kvalitet på läkarutbildningen finns också vissa inslag av hierarkier och informella maktstrukturer som ibland skapar osunda kulturer och skadliga arbetsmiljöer för läkarstudenterna. Kränkningarna och trakasserierna sker oftast under den verksamhetsförlagda utbildningen ute på sjukhusen/vårdcentralerna, men förekommer även på universiteten. 

Kvinnor mer utsatta än män

 • 14 procent av läkarstudenterna uppger att de utsatts för kränkande särbehandling under sin utbildningstid.  
 • 13 procent anser att de blivit utsatta för trakasserier.  
 • 17 procent av kvinnorna uppger att de utsatts för kränkande särbehandling under sin studietid, medan motsvarande andel bland männen är 9 procent.
 • 17 procent av kvinnorna uppger sig ha utsatts för trakasserier, jämfört med 6 procent av männen.  

Det här är oerhört allvarligt och universiteten och arbetsgivarna måste ta krafttag i frågan. Det ska råda samma nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling under studietiden som i arbetslivet, säger Emelie Hultberg, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och studieråd.  

Det finns stöd att få

Kränkande särbehandling och trakasserier är oacceptabelt under arbetslivets alla faser, men mest utsatt är man under studietiden och när man är ute på praktik/VFU. Vi har samlat information och åtgärder du kan ta om du har blivit utsatt för kränkningar eller trakasserier under studietiden.

Baseras på grundutbildningsenkäten

Rapporten baseras på grundutbildningsenkäten. Enkäten skickas ut per mejl till medlemmar som nyligen slutfört sin grundutbildning till läkare, i Sverige eller utomlands.

Syftet med enkäten är att granska kvaliteten på innehållet i läkarnas grundutbildning. Enkäten tar även upp andra frågor som är viktiga för studenter, till exempel studentekonomi och arbetsbelastning.

Läkares grundutbildning utgör en viktig byggsten i dagens och framtidens hälso- och sjukvård. En kontinuerlig utveckling av utbildningssystemet är därför en nödvändighet för att Sverige även i fortsättningen ska kunna förse hälso- och sjukvården med läkare av hög internationell klass som kan och vill driva den medicinska utvecklingen framåt.

Rapporten i korthet

 • Svensk läkarutbildning håller hög och jämn kvalitet.
 • 94 procent av läkarstudenterna tycker att utbildningen gett dem ganska till mycket goda förutsättningar att arbeta som läkare.
 • Kvaliteten på den kliniska handledningen är varierande och personberoende. Handledarna är både ”fantastiska och urdåliga”
 • Endast 6 procent tycker att utbildningen gett dem bra förutsättningar för att diagnostisera och behandla patienter via chatt och 9 procent via videosamtal.
 • Fler än var tredje läkarstudent hade inte studiemedel så det räckte för hela studietiden.
 • Bland dem som inte hade studiemedel så det räckte var 6 av 10 stressade eller oroliga över ekonomin under studietiden.
 • Kränkande särbehandling och trakasserier är alltför vanligt under studietiden. 14 procent har blivit utsatta för kränkande särbehandling och 13 procent har utsatts för trakasserier under studietiden.
 • Endast 7 av 10 vet var de kan vända sig om de själva eller någon i deras närhet blev utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier under studietiden.

Fler nyheter


Varför gör Läkarförbundet en videopodd om strejk?

Varför gör Läkarförbundet ett helt avsnitt om strejk?  Vi hör från våra förtroendevalda att de får den här frågan från medlemmar, speciellt våra yngre medlemmar som ofta har den tuffaste…
Läkaravtal 2024

Avtalspodd: När får läkare strejka?

Får läkare strejka för högre lön och bättre arbetsvillkor? Den frågan ställer sig många medlemmar i Läkarförbundet. Frågan är extra aktuell just nu då förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under de kommande månaderna ska förhandla fram ett nytt …
Läkaravtal 2024

Läkarförbundet är taggade inför avtalsrörelsen 2024!

På Läkarförbundet brukar vi säga att vi ständigt är i avtalsrörelse. Med det menar vi inte att vi alltid befinner oss i avtalsförhandling med vår motpart, utan att arbetet med nästa avtalsrörelse påbörjas i samma stund som ett nytt kollektivavtal …
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Studenter vittnar om trakasserier under läkarutbildningen