Hoppa till innehåll
Nyheter
Ny rapport: Hot och våld i vården

Ny rapport: Hot och våld i vården

En trygg arbetsmiljö är grunden för att läkaren ska kunna ge patienten en god vård och bedriva ett effektivt arbete. Hot och våld får aldrig ses som en naturlig del i yrket. Men enligt Läkarförbundets senaste undersökning är hot och våld mot läkare tyvärr vanligt förekommande, värst är det för läkare inom psykiatrin och akutvården där var tredje läkare har drabbats under det senaste året.
Nyhet

Enkäten visar bland annat att:

  • 12 procent av läkarna har utsatts för hot eller våld under det senaste året. 
  • Bland AT-läkarna är andelen 18 procent. 
  • Värst är det inom psykiatrin där hela 35 procent har blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna.  
  • Inom akutsjukvården är andelen 31 procent.

-  Regionerna behöver inse hur allvarlig läget är. Situationen när det gäller arbetsmiljön i hälso- och sjukvården har blivit så pass akut att det behövs en kriskommission. En trygg arbetsmiljö är grunden för att läkaren ska kunna ge patienten god vård och bedriva ett effektivt arbete. Hot och våld får aldrig ses som en naturlig del av yrket, säger Sofia Rydgren Stale.

Om du har varit med om hotfull händelse på jobbet

Situationer som varit våldsamma eller hotfulla ska alltid utredas. Det är chefens ansvar men både du som drabbad och skyddsombudet behöver vara med för att ge en bild av vad som hänt och framförallt vad ni kan göra för att det inte ska inträffa igen.

Läkarförbundets Arbetsmiljörapport 2022

Bli medlem i Läkarförbundet du också

Som medlem i Läkarförbundet får du hjälp och stöd under hela karriären

Fler nyheter


Överenskommelser om nationella taxan

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR har kommit överens om nya treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.
Nyheter

Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt

I en ny överenskommelse mellan staten och SKR, för en God och nära vård, konstateras att de mål som parterna varit överens om för 2022 inte har uppnåtts. Målen kvarstår därför, men nu poängteras också att en fast läkare inte …
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare