Hoppa till innehåll
Nyheter
Jag är läkare, inte gränspolis

Jag är läkare, inte gränspolis

Med den rubriken skrev Sofia Rydgren Stale ett inlägg på sociala medier om tilläggsdirektiven till den utredning där bland annat frågan om anmälningsplikt ingår. Inlägget som även delades på Läkarförbundets Facebook och Instagram blev väldigt uppmärksammat.
Nyhet

Här kan du läsa hela inlägget: 

Idag presenterade regeringen tilläggsdirektiven till den utredning där bland annat frågan om anmälningsplikt ingår. Utredaren ska lämna förslag på hur lagstiftningen ska kunna ändras så att (vissa?) offentliganställda ska ges en lagstadgad skyldighet att rapportera personer som lever i Sverige utan tillstånd. Utredaren ska också undersöka vilka konsekvenser det skulle kunna få för oss om vi inte följer denna skyldighet. 

  • Jag blev läkare för att bota människor, inte anmäla dem. 

Även om regeringen höll öppet för att det kan finnas vissa ömmande situationer (exempelvis inom sjukvården) där undantag kan göras känner jag ändå en stor ilska och oro över att man i Sverige 2023 ens tillsätter en sådan här utredning. För jag vidhåller min kritik. Jag tycker inte att man ska gå vidare med utredningsförslaget, det hör inte hemma i vården eller i ett demokratiskt samhälle.  

  • Jag blev läkare för att stötta människor, inte övervaka dem. 

Som läkare ska jag alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. Som läkare ska jag aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande. Detta får varje blivande läkare lära sig på läkarutbildningen och det står också i Läkarförbundets etiska regler. Och det är etiska principer som både jag och mina kollegor tar mycket allvarligt på och som vi har förbundit oss att följa. Jag kan omöjligt se hur en lag om anmälningsplikt ska kunna förenas med dessa viktiga etiska regler. 

Utredaren ska, enligt regeringens direktiv, granska frågan förutsättningslöst och objektivt och ta hänsyn till Barnkonventionen och andra internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa. Jag förutsätter därför att utredningens slutsatser landar i det för mig helt uppenbara – en lag som kräver och straffar vårdpersonal om de inte anmäler vårdsökande nödställda människor är ett mycket dåligt och omänskligt förslag. 

  • Jag blev läkare för att hjälpa människor, låt mig fortsätta med det 

 Läs mer om läkarförbundets ställningstagande om förslaget om den utökade anmälningsplikten: 

Läkarförbundet Nej till utökad anmälningsplikt i Läkartidningen


Fler nyheter


Statens styrning bör inte gå via SKR

Idag presenterade utredningen En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner sitt betänkande (SOU 2024:43). Utredningen kommer bland annat fram till att överenskommelser mellan staten och SKR är en olämplig form av samverkan och att regeringen bör använda sina myndigheter …
Nyheter

Flera läkare på Dagens Medicins årliga maktlista 

Dagens Medicin har släppt sin årliga lista över vårdens 100 mäktigaste personer. Läkarförbundet har flera representanter med på listan och Sofia Rydgren Stale återfinns även i år på en topplacering.
Nyheter

Iran måste släppa alla svenskar

Det är glädjande att två svenskar som suttit som gisslan i iranska fängelser nu blivit släppta. Men glädjen grumlas av att den dödsdömde läkaren Ahmadreza Djalali fortfarande sitter fängslad i Iran.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare