Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkare är bästa chefen visar ny undersökning

Läkare är bästa chefen visar ny undersökning

I en ny undersökning från Läkarförbundet svarar läkare som har läkare som chefer att de upplever både bättre förutsättningar för patientsäker vård, god arbetsmiljö, fortbildning och attraktivitet som arbetsgivare.
Nyhet

Läkarförbundet vill se fler läkare som chefer. För att få en tydligare bild av hur läkare upplever läkare som chefer och hur de själva ser på en eventuell chefsroll genomfördes en enkät under våren, som drygt 1 000 läkare svarat på.

– Resultaten visar att det är en viktig investering att tillsätta läkare som chefer. Det är bra både för arbetsmiljön och för en effektiv sjukvård, säger ordförande Sofia Rydgren Stale i en intervju med Läkartidningen.

Störst skillnad mellan läkare och andra chefer är det när det gäller deras möjlighet att påverka den medicinska utvecklingen på arbetsplatsen. Nära 60 procent av de svarande läkarna i primärvården med en läkare som chef ansåg att deras chef har möjlighet att påverka den medicinska utvecklingen på arbetsplatsen. Siffran för läkare vars chefer har annan utbildning låg på mellan cirka 20 och 30 procent.

En rapport med alla siffror från Läkarförbundets chefsenkät kommer att publiceras under hösten 2022.

Bakgrund

Inom verksamheter där chefen är läkare ser vi ofta en ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö samt minskad sjukfrånvaro. Verksamheten leds då också utifrån ett medicinskt perspektiv med rätt prioriteringar, vilket leder till en vård av hög kvalitet.

En av Läkarförbundets prioriterade frågor är att fler läkare ska bli chefer:

  • Vi vill stärka vårdgivarnas medvetenhet om att det finns stora fördelar att anställa läkare på chefspositioner i vården
  • Vi vill stärka läkare som är intresserade av chefskap och förbättra villkoren för läkare som redan idag är chefer

Vi genomför undersökningar kring chefskap för att ta reda på hur vi kan verka för bättre chefer för våra medlemmar och för att stötta blivande och befintliga chefer i vården. Enkäten skickades till ett urval medlemmar, som är eller har en chef. Enkäten stängdes den 25 april.


Fler nyheter


Överenskommelser om nationella taxan

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR har kommit överens om nya treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.
Nyheter

Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt

I en ny överenskommelse mellan staten och SKR, för en God och nära vård, konstateras att de mål som parterna varit överens om för 2022 inte har uppnåtts. Målen kvarstår därför, men nu poängteras också att en fast läkare inte …
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkare är bästa chefen visar ny undersökning