Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkare nekas skriva eAT-provet på grund av platsbrist

Läkare nekas skriva eAT-provet på grund av platsbrist

Bara en timme efter att anmälan till vårens eAT-prov öppnade var platserna fyllda. Behöriga AT-läkare får inte plats på vårens prov – och kommer därmed inte hinna få sin legitimation innan sommaren. Läkarförbundet kräver nu att antalet platser på proven utökas omgående.
Nyhet

- En plats på eAT-provet kostar ungefär 1000 kronor per person. Det är alltså inga stora pengar det här rör sig om. Det här måste regeringen lösa genast, säger Emelie Hultberg, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO).

Läkarförbundet har tagit frågan vidare och ber nu om utökade medel till AT-nämnden, så att de kan skapa fler platser på proven nu och framöver. På senare år har antalet AT-tjänster utökats, men antalet provtillfällen på eAT-provet har inte utökats i motsvarande omfattning. Därför har läkare för andra gången i år nekats plats att skriva provet, trots att de är behöriga.

- Antalet platser på eAT-proven får absolut inte bli en ny flaskhals i läkares utbildning. Självklart ska alla behöriga AT-läkare få skriva proven, allt annat är galet, säger Emelie Hultberg. 

- Att läkare nekas plats på vårens prov kommer leda till problem, och det omgående, menar Emelie Hultberg. Många läkare har räknat med att skriva provet nu i maj och att kunna arbeta som legitimerade läkare i sjukvården i sommar. Att de nu inte hinner få sin legitimation kommer inte bara drabba de enskilda läkarna utan även verksamheterna, och i förlängningen patienterna, fortsätter hon.

Fakta om e-AT-provet

AT avslutas med det så kallade eAT-provet, för att kunna få legitimation. De universitet som har rätt att utfärda läkarexamen har inrättat en gemensam nämnd, AT-nämnden. AT-nämnden ansvarar för examinationernas genomförande och bedömning, därmed ingår det även i nämndens ansvar att fastställa de regler och riktlinjer som gäller. Reglerna för e-AT-provet finns här.

Regeringen avsätter medel för eAT-provet. Karolinska institutet (KI) ansvarar för administrativt stöd och förvaltning av ekonomiskt stöd från utbildningsdepartementet. Själva proven turas de sju universiteten om att ta fram. Provet ges på 19 olika orter runt om i landet. Fyra eAT-provtillfällen genomförs varje år, vanligtvis i februari, maj, augusti och november.

eAT-nämnden har själva efterfrågat utökade medel för AT-proven. Regeringen har tillsatt medel (februari 2023) men nämnden uppger att dessa medel (85 000 kr) inte räcker på långa vägar. Kostnader för lokalhyra har gått upp, samtidigt som antalet läkare som skriver provet har ökat. Kostnaden per person och prov är ca 1000 kr.

Frågor och svar


Fler nyheter


Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024

Flexpension för privatanställda läkare

Från och med den 1 juli får läkare som arbetar på privata företag som har kollektivtal med Vårdföretagarna flexpension. Det innebär ökade pensionsavsättningar och en förstärkt rätt att gå ner i arbetstid med syfte att gå i pension tidigare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkare nekas skriva eAT-provet på grund av platsbrist