Hoppa till innehåll

Den 5-6 juni har växeln, Medlemsrådgivningen och Medlemsservice stängt. Som medlem kan du själv söka svar på frågor i Läkarförbundets Frågor och svar eller i kunskapsbanken Råd och stöd.

Nyheter
Läkarförbundet kommenterar rapporten ”Kompetensförsörjning inom primärvården”

Läkarförbundet kommenterar rapporten ”Kompetensförsörjning inom primärvården”

Igår kom Nationella vårdkompetensrådets slutrapport om primärvårdens kompetensförsörjning. Det råder stor brist på specialister i allmänmedicin och rapporten slår fast att det krävs rejäla satsningar för att säkra att fler invånare ska kunna välja och få tillgång till en fast läkarkontakt.
Nyhet
Foto: © Bildbyrån - Karl Nilsson

– Läkarförbundets uträkning visar att antalet läkare inom primärvården närmast behöver fördubblas. Läget är akut och många läkare överväger att lämna primärvården på grund av den tunga arbetsbördan. Vi välkomnar rådets förslag om en miljardsatsning för att få till en ökning av antalet allmänläkare inom primärvården. Regeringen, men också regionerna, behöver agera nu, säger Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets ordförande.

Nationella vårdkompetensrådet konstaterar att det krävs flera insatser för att öka antalet specialister i allmänmedicin. Utöver förslaget om en miljardsatsning för att finansiera fler ST-tjänster i allmänmedicin föreslår rådet också att en nationell samordningsfunktion inrättas. Den ska stödja regionerna i arbetet med att nå Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 invånare per specialist i primärvården.

– Läkarförbundet vill att staten ska samordna och dimensionera läkares utbildningstjänster. Det här förslaget skulle innebära ett konkret exemplet på detta. Nu är det viktigt att regeringen följer rådets rekommendationer. De måste också bli styrande för regionernas arbete med kompetensförsörjningen. Rapporten får inte bli en pappersprodukt som sedan inte används, säger Sofia Rydgren Stale. 

Nationella vårdkompetensrådets ordförande konstaterar att alla – regioner, kommuner, lärosäten och staten – måste samarbeta för att patienter ska få vård på rätt nivå. Ju fler som får vård av sin vårdcentral, desto mindre blir trycket på sjukhusen.

– Endast 3 av 21 regioner har fattat politiska beslut om 1 100 invånare per allmänläkare. De övriga behöver ta efter. Med en välfungerande primärvård kan många sjukdomstillstånd förebyggas eller behandlas innan de blir så allvarliga att de kräver sjukhusvård. Ett rimligt antal invånare per läkare och ett fastläkarsystem är det absolut mest avgörande för en välfungerande primärvård, säger Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets ordförande. 


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet kommenterar rapporten ”Kompetensförsörjning inom primärvården”