Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarförbundet kommenterar rapporten ”Kontinuitet och fast läkarkontakt”

Läkarförbundet kommenterar rapporten ”Kontinuitet och fast läkarkontakt”

Vård- och omsorgsanalys nya publikation om måluppfyllelsen vad gäller regeringens överenskommelse med SKR för en god och nära vård visar att målen år långt ifrån uppfyllda. Och myndigheten ser ”få tecken på förbättringar”.
Nyhet

– Det är ett tydligt misslyckande för vår tidigare regering och landets regioner. Läkarförbundet har hela tiden hävdat att primärvårdsreformen är tandlös och inte innebär några skarpa krav. Tyvärr är det nu åter igen bekräftat att så är fallet, säger Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets ordförande.

Två mål som regeringen och SKR kommit överens är att minst 55 procent av befolkningen ska ha en fast läkarkontakt och att en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare på vårdcentral ska ha skett i respektive region. Enligt Vård- och omsorgsanalys senaste undersökningar har endast omkring 30 procent en fast läkarkontakt. Kontinuitetsindex till läkare har dessutom minskat med två procent det senaste året.

– Alla invånare har rätt till och måste också få en fast läkarkontakt. För att läkaren ska kunna fungera som sina patienters fasta läkarkontakt krävs att hen har ett rimligt antal patienter, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Socialstyrelsens riktvärde är 1 100 invånare per heltidsarbetande specialist i allmänmedicin. Då beräknas läkaren kunna fungera som fast läkarkontakt till sina listade patienter och fullt ut kunna genomföra sitt uppdrag. För att vi ska nå dit krävs en dubblering av antalet läkare anställda på landets vårdcentraler, visar Läkarförbundets uträkningar.

Regioner kan hävda att de uppfyllt målet vad gäller andel med fast läkarkontakt, då över 55 procent av deras invånare kan ha en fast läkare på pappret. En fast läkarkontakt som inte hinner träffa sina listade patienter är dock inget värt. Läkare har inte förutsättningar att ta det ansvar som rollen som fast läkare kräver.

– Det mål regeringen och regionerna kommit överens om vad gäller andel med fast läkarkontakt riskerar att bli svårbedömt. Det är inte rimligt att regionerna själva, genom SKR, ska ta fram en definition av begreppet fast läkarkontakt. Det uppdraget borde ha getts till en statlig myndighet, säger Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets ordförande.


Fler nyheter


DM Debatt: ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi ska vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver ordföranden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal i en gemensam debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter

Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet kommenterar rapporten ”Kontinuitet och fast läkarkontakt”