Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarförbundet kommenterar rapporten ”Kontinuitet och fast läkarkontakt”

Läkarförbundet kommenterar rapporten ”Kontinuitet och fast läkarkontakt”

Vård- och omsorgsanalys nya publikation om måluppfyllelsen vad gäller regeringens överenskommelse med SKR för en god och nära vård visar att målen år långt ifrån uppfyllda. Och myndigheten ser ”få tecken på förbättringar”.
Nyhet

– Det är ett tydligt misslyckande för vår tidigare regering och landets regioner. Läkarförbundet har hela tiden hävdat att primärvårdsreformen är tandlös och inte innebär några skarpa krav. Tyvärr är det nu åter igen bekräftat att så är fallet, säger Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets ordförande.

Två mål som regeringen och SKR kommit överens är att minst 55 procent av befolkningen ska ha en fast läkarkontakt och att en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare på vårdcentral ska ha skett i respektive region. Enligt Vård- och omsorgsanalys senaste undersökningar har endast omkring 30 procent en fast läkarkontakt. Kontinuitetsindex till läkare har dessutom minskat med två procent det senaste året.

– Alla invånare har rätt till och måste också få en fast läkarkontakt. För att läkaren ska kunna fungera som sina patienters fasta läkarkontakt krävs att hen har ett rimligt antal patienter, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Socialstyrelsens riktvärde är 1 100 invånare per heltidsarbetande specialist i allmänmedicin. Då beräknas läkaren kunna fungera som fast läkarkontakt till sina listade patienter och fullt ut kunna genomföra sitt uppdrag. För att vi ska nå dit krävs en dubblering av antalet läkare anställda på landets vårdcentraler, visar Läkarförbundets uträkningar.

Regioner kan hävda att de uppfyllt målet vad gäller andel med fast läkarkontakt, då över 55 procent av deras invånare kan ha en fast läkare på pappret. En fast läkarkontakt som inte hinner träffa sina listade patienter är dock inget värt. Läkare har inte förutsättningar att ta det ansvar som rollen som fast läkare kräver.

– Det mål regeringen och regionerna kommit överens om vad gäller andel med fast läkarkontakt riskerar att bli svårbedömt. Det är inte rimligt att regionerna själva, genom SKR, ska ta fram en definition av begreppet fast läkarkontakt. Det uppdraget borde ha getts till en statlig myndighet, säger Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets ordförande.


Fler nyheterVårdkrisen började långt innan inflationen skenade

I en intervju med SVT framhöll statsminister Ulf Kristersson att han inte ville kalla det allvarliga läget inom vården för en vårdkris. Statsministern menade att sjukvården har det tufft varje sommar och framhöll att den nuvarande krisen inom vården i …
Nyheter

Läkarförbundet lyfter god och nära vård på Almedalen

Idag arrangerar Läkarförbundet ett seminarium om skälen till att omställningen till god och nära vård går så långsamt. En utgångspunkt för samtalet är förbundets kartläggning av regionernas arbete mot riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet kommenterar rapporten ”Kontinuitet och fast läkarkontakt”