Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarförbundet lägger fram krav för ökad jämställdhet

Läkarförbundet lägger fram krav för ökad jämställdhet

Jämställdhet är en Läkarförbundets prioriterade frågor i årets avtalsrörelse. Förbundet har lagt tre yrkanden som syftar till göra arbetslivet mer jämställt och mer hållbart för läkare.
Nyhet
Läkaravtal 2024
© Bildbyrån

Läkarförbundet har under många år drivit på för att förbättra jämställdheten bland läkare. Utmaningarna är många. I början på förra året publicerade förbundet rapporten Jämställdhet - en viktig arbetsmiljöfråga. Den visar bland annat att kvinnliga läkare sjukskrivs dubbelt så ofta som manliga läkare på grund av för hög arbetsbelastning och betydligt fler kvinnor än män överväger också att lämna läkaryrket på grund av den höga arbetsbelastningen. Läkarförbundet efterlyser bland annat insatser för att öka kunskapen bland chefer och vill se ett stärkt samarbete på arbetsplatserna för att öka jämställdheten.   

Flera yrkanden om jämställdhet i avtalsrörelsen

I avtalsrörelsen 2024 har Läkarförbundet lagt flera yrkanden med målet att bidra till en förbättrad jämställdhet.  

  • Rätt till jourbefrielse för gravida läkare

Läkarförbundet har yrkat på att gravida läkare ska har rätt till befrielse från jourtjänst. Förbundet menar att arbetsvillkoren måste vara mer flexibla och anpassas efter individuella förutsättningar. Tyngden på arbetet och kraven på närvaro under jour och beredskap har ökat vilket leder till stor påverkan på läkares arbetsliv. 

  • Föräldralön till båda föräldrarna 

För förbundets medlemmar är regionerna viktiga arbetsgivare. Bland de som är föräldrar är det inte ovanligt att båda arbetar inom sektorn. Det är fortfarande kvinnor som tar ut mer föräldraledighet. För att stödja ett jämställt arbetsliv anser Läkarförbundet att antalet dagar med föräldralön ska ges ut i lika antal dagar även om båda föräldrarna arbetar i samma sektor. Läkarförbundet yrkar upp till 270 dagars föräldralön för respektive förälder om de arbetar i samma sektor. 

  • Förstärkt graviditetspenning 

Arbetsmiljön för gravida läkare är en viktig fråga. Ersättningen som utgår i det fall den gravida läkaren förbjuds att arbeta på grund av risker i arbetsmiljön är mycket låg. Eftersom situationen endast drabbar kvinnor anser förbundet att det missgynnar gruppen. Läkarförbundet yrkar på kompletterande ersättning vid graviditetspenning som motsvarar ersättningen vid föräldraledighet. 

Förhandlingarna har startat

Yrkandena lämnades över till SKR innan årsskiftet och förhandlingarna har nu startat. I början av februari hade Läkarförbundets förhandlingsdelegation sitt första möte för året. Delegationen består av åtta ledamöter och har som uppgift att leda Läkarförbundets avtalsrörelse 2024 och andra centrala förhandlingar. Nuvarande kollektivavtal gäller fram till 31 mars och efter det kan parterna välja att förlänga (prolongera) avtalet tills dess att man är helt överens och kan skriva på ett nytt avtal. 


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet lägger fram krav för ökad jämställdhet