Hoppa till innehåll
Nyheter
Förhandlingsdelegationens första möte 2024

Förhandlingsdelegationens första möte 2024

Förra veckan hade Läkarförbundets förhandlingsdelegation sitt första möte för året. Delegationen består av åtta ledamöter och har som uppgift att leda Läkarförbundets avtalsrörelse 2024 och andra centrala förhandlingar. Sofia Rydgren Stale är ordförande för gruppen.
Nyhet
Läkaravtal 2024
Läkarförbundets förhandlingsdelegation 2024.
Läkarförbundets förhandlingsdelegation, från vänster: Richard Simo (efterträder avgående delegaten Martin Macek), Inge Eriksson, Martin Macek, Sofia Rydgren Stale, Nadja Schuten Huitink, Elin Karlsson, Johan Styrud, Robert Holmqvist. Ej med på bild: Malin Bohlin.

Stöd till medlemmar och förtroendevalda om dygnsvila

Under mötet gick delegationen igenom läget för de nya reglerna för dygnsvila som började gälla för läkare 1 februari 2024. Beredskapen för att lägga scheman enligt de nya reglerna är olika i olika regioner. Förbundet kommer fortsätta att stötta medlemmar och förtroendevalda med information och praktisk hjälp kring hur reglerna ska tillämpas. Redan nu har några regioner lämnat in dispensansökanden till arbetstidsnämnden där Läkarförbundet är representerade tillsammans med SKR. 

Avtalsrörelse 2024

Största delen av mötet ägnades åt Läkarförbundets yrkanden som lämnades över till SKR innan jul. Förhandlingarna har startat och Läkarförbundet går nu igenom yrkanden med motparten. Nuvarande kollektivavtal gäller fram till 31 mars och efter det kan parterna välja att förlänga (prolongera) avtalet tills dess att man är helt överens och kan skriva på ett nytt avtal. En del av förhandlingsdelegationens möte gick åt till att diskutera argumentationen kring yrkandet om en särskild satsning på lönerna för läkarna tidigt i karriären. Följ läkarnas avtalsrörelse här.


Fler nyheter


Gotland får dispens för dygnsvila

Gotland är den första regionen som får dispens för de nya reglerna kring dygnsvila. Läkare inom två verksamheter vid Visby lasarett beviljas undantag. Bristen på läkare på ön är ett viktigt skäl till beslutet.
Nyheter


Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken

Regionstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om att införa tolkavgifter i sjukvården som ett incitament för att fler ska lära sig svenska. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund befarar att fler regioner ska följa efter och vill varna för att tolkavgifter …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Förhandlingsdelegationens första möte 2024