Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarförbundets yrkanden till SKR

Läkarförbundets yrkanden till SKR

21 december lämnade Läkarförbundet över sina yrkanden till arbetsgivarna i regional och kommunal sektor SKR/Sobona. Yrkanden är de krav som Läkarförbundet tar med sig in avtalsrörelsen 2024.
Nyhet
Läkaravtal 2024

Ett centralt angivet lägsta utrymme och särskild satsning på läkare tidigt i karriären 

Läkarförbundet vill att det centrala avtalet ska innehålla en siffra på den lägsta löneökningen för läkarna på kollektiv nivå. Här kan du läsa mer om hur läkarnas löner sätts. Förbundet ser också ett behov av en särskild satsning för läkare tidigt i karriären eftersom det påverkar hela livslönen.  

”Läkarförbundet yrkar att centrala parter ska komma överens om ett lägsta utrymme med löneöversynstidpunkt från och med 1 april 2024 och att en särskild satsning därutöver görs för förbundets läkare tidigt i karriären.” 

Tidsbegränsat anställda medlemmar ska ingå i den årliga löneöversynen 

Ur Läkarförbundets yrkanden: 

”Många läkare står utanför löneöversynsförhandlingarna eftersom de har tidsbegränsade anställningar. Läkarförbundet anser att alla läkare ska ingå i den årliga löneöversynen. 

Hållbart och jämställt arbetsliv 

Läkarförbundet har också en rad yrkanden för att göra arbetslivet mer jämställt: 

  • Läkarförbundet yrkar att gravida läkare ska ha rätt till befrielse från jourtjänst. 
  • Läkarförbundet vill att båda föräldrarna ska ha rätt till föräldralön om de arbetar hos samma arbetsgivare, till skillnad från idag där föräldrarna måste dela på dagarna.  
  • Läkarförbundet yrkar kompletterande ersättning vid graviditetspenning som motsvarar ersättningen vid föräldraledighet. 

Läkarförbundet yrkar högre ersättningsfaktorer för bunden jour och beredskap

Ur yrkandena: Att stå till förfogande för att arbeta utanför ordinarie arbetstid innebär en inskränkning i läkarens liv och sådan tid bör därför värderas högre än vad den gör idag. 

Fortsatta diskussioner om dygnsvila

Ur yrkandena: Den 1 februari börjar ändrade regler om dygnsvila att gälla för Läkarförbundets medlemmar som parterna kom överens om i maj 2023. Vi har jobbat mycket gemensamt för att implementera förändringarna på ett bra sätt som också har gett positivt resultat. Det finns behov av att fortsätta diskutera några frågor för att underlätta för verksamheterna och förbundets medlemmar. 

Medarbetare i fokus både hos arbetsgivare och fack 

Läkarförbundet och de övriga facken i välfärden har redan tagit emot SKR:s Mål och inriktningsdokument där de beskriver vilka frågor de vill förhandla om under våren.  SKR skriver där att de vill fokusera på ”att rekrytera och behålla medarbetare” i vården.

Läkarförbundet skriver i sina yrkanden:

”En viktig förutsättning för ett långt arbetsliv är också att det är hållbart. Äldre läkare är med sin kompetens och erfarenhet en viktig resurs som med bra villkor uppmuntras till fortsatt engagemang och tjänstgöring. Yngre läkare är en ytterst viktig resurs vars villkor måste respondera med det ansvar man tar även tidigt i karriären och ge förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv. ” 


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare