Hoppa till innehåll
Läkaravtal 2024
Avtalsrörelsens olika faser

Avtalsrörelsens olika faser

Följ avtalsrörelsen från förberedelsefasen till lokal implementering.

Tidslinje för Läkaravtal 2024

2022 Läkarförbundet tar reda på hur medlemmarna har det på jobbet i den stora arbetsmiljöenkäten. Den visar att många läkare funderar på att lämna yrket helt och hållet, visar brist i läkarnas vila och återhämtning samt ökande problem med hot och våld. Förbundet samlar också in lönestatistik genom den årliga lönenkäten.  

28 mars 2023 Förhandlingsdelegationen antar avtalsplattformen som styr förbundets arbete med att förhandla fram nya kollektivavtal. Avtalsplattformen ska användas som riktlinjer i både de centrala och lokala förhandlingarna. 

April/maj 2023 Förbundet skickar ut en yrkandegrund på remiss till alla lokalföreningar samt yrkesföreningarna för att ta reda på vilka frågor de anser är viktigast när de nya kollektivavtalen ska förhandlas. Lokalföreningarna kallar i vissa fall till medlemsmöten eller har andra typer av dialoger direkt med medlemmarna för att samla in deras åsikter.  

Juni 2023 Remissvaren från delföreningarna har kommit in till förbundet som går igenom och sammanställer alla svar.  

Hösten 2023 intensivt arbete med att undersöka och informera om hur de nya reglerna för dygnsvila kommer att påverka läkarnas arbetstider. Förbundet behöver också analysera och fundera hur de nya reglerna påverkar kollektivavtalet samt om Läkarförbundet ska lägga yrkanden kopplade till de nya reglerna. Detta för att se till så att läkare får vila och återhämtning mellan arbetspassen. 

17-18 oktober Förhandlingsdelegationen träffas och prioriterar bland yrkandena baserat på det som bland annat framkommit i svaren från lokal- och yrkesföreningarna om yrkandegrunden.

Oktober – november Förhandlingsdelegationen träffas fler gånger och tar fram förslag på yrkanden som förbundet ska lämna över till SKR.  

15 december 2023 SKR lämnar över sitt Mål och inriktningsdokument inför avtalsrörelsen 2024 där de skriver om hur de vill att det nya kollektivavtalet ska se ut. Läkarförbundet kommentar SKR:s Mål och inriktningsdokument i Läkartidningen.

20 december 2023 Läkarförbundets förbundsstyrelse tar det formella beslutet kring vilka yrkanden Läkarförbundet ska lämna över till SKR. 

21 december 2023 Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale lämnar över yrkandena till SKR.  

Januari – februari 2024 förhandlingarna börjar mellan Läkarförbundet och SKR. Eftersom vi har ett gemensamt avtal AB, Allmänna bestämmelser, med bland annat Kommunal och Vårdförbundet, sker en del förhandlingar tillsammans med de andra förbunden och arbetsgivaren SKR. Läkarna har också ett eget Läkaravtal, Specialbestämmelser för läkare, med regler som enbart gäller läkarna, det är här kompensation och regler för läkarnas jour – och beredskapsarbete regleras.  Det är tjänstemän från förbunden som förhandlar utifrån de prioriterade yrkandena samt avtalsplattformen. Men de har täta avstämningar med förhandlingsdelegationen.  
 
Mars 2024 förhandlingarna går in i ett intensivt skede, förbundets tjänstemän sitter i långa förhandlingar med SKR:s förhandlare och har täta möten med förhandlingsdelegationen. Många beslut måste tas. Förhandlingar handlar om att köpa och sälja saker i kollektivavtalen. Om Läkarförbundet får in en viktig förbättring för sina medlemmar i avtalet måste förbundet ofta ge SKR något de vill ha i utbyte. Förutsättningarna för läkarnas årliga löneökningar, frågor om arbetsmiljö samt om hur långt avtal som ska skrivas kommer vara viktiga frågor för förhandlarna att komma överens om.  

31 mars 2024 Läkarnas kollektivavtal slutar gälla. Om förhandlingarna med SKR inte är i hamn, brukar avtalet prolongeras, dvs parterna kommer överens om att avtalet ska gälla ytterligare en period tills förhandlingarna är klara. Båda parter brukar vilja undvika att vara utan ett gällande kollektivavtal eftersom fredsplikten slutar att gälla då och fackförbundet kan ta ut sina medlemmar i strejk.  

Vår/sommar 2024 Nu när parterna tecknat ett nytt centralt kollektivavtal samlar Läkarförbundet sina lokalföreningar till en avtalskonferens för att informera om det nya avtalet. Och nu startar de lokala förhandlingarna. Läkarförbundet har 25 lokalföreningar som har sina lokala förhandlingar med regionerna utifrån det centrala avtalet med SKR. De lokala förhandlingarna utmynnar i ett lokalt kollektivavtal som främst rör nya löner för medlemmarna. Om det blir en angiven lägsta nivå för löneökningarna i det centrala avtalet tar lokalföreningen med sig den siffran in förhandlingarna för att se till att läkarna får mer än den löneökningen som anges i det centrala avtalet. Lokalföreningarna ser också till att diskutera andra förändringar man vill genomföra. 

Sommar/höst 2024 När det sista lokala avtalet är påskrivet är avtalsrörelsen slut. Lokalföreningarna bevakar att arbetsgivarna följer de nya bestämmelserna som kommit in i det centrala kollektivavtalet.  

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare