Hoppa till innehåll
Nyheter
Nya regler för dygnsvila träder i kraft

Nya regler för dygnsvila träder i kraft

1 februari börja de nya reglerna om dygnsvila att gälla.
Nyhet

När börjar de nya reglerna att gälla?

Dygnsvila regleras från och med den 1 februari 2024 med nya regler i läkarnas kollektivavtal. För övriga fackförbund träder de nya reglerna i kraft 1 oktober 2023.

Vad innebär de nya reglerna i korthet?

Huvudregeln är att din dygnsvila ska vara minst elva timmar per 24-timmarsperiod och att arbete och vila ska alternera. Det innebär att den totala arbetstiden per dygn får vara maximalt 13 timmar som huvudregel. Vissa undantag från huvudregeln är möjliga att göra men dessa ska användas restriktivt.

Om undantag från huvudregeln görs ska arbetstagaren erhålla kompenserande vila för detta i efterhand. Med kompenserande vila menas att den anställde ska ges så mycket extra vila som hen har jobbat för mycket.

Vilka berörs?

Förändringarna gäller för samtliga anställda inom region och kommun. Även hyrläkare omfattas av de nya reglerna. Det är framförallt sjukhusläkarna som påverkas av de nya reglerna, men också andra läkare som har arbetsplatser där det finns behov av bemanning dygnet runt.

Dygnsvila

Videoföreläsning om dygnsvila

Se den inspelade videoföreläsningen där Läkarförbundet förklarar det nya regelverket kring läkarnas dygnsvila i detalj.

Hållbara arbetstider

Här finns stöd för lärande och dialog på arbetsplatser om 11 timmars dygnsvila.

Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare