Hoppa till innehåll
Nyheter
Nya regler för dygnsvila träder i kraft

Nya regler för dygnsvila träder i kraft

1 februari börja de nya reglerna om dygnsvila att gälla.
Nyhet

När börjar de nya reglerna att gälla?

Dygnsvila regleras från och med den 1 februari 2024 med nya regler i läkarnas kollektivavtal. För övriga fackförbund träder de nya reglerna i kraft 1 oktober 2023.

Vad innebär de nya reglerna i korthet?

Huvudregeln är att din dygnsvila ska vara minst elva timmar per 24-timmarsperiod och att arbete och vila ska alternera. Det innebär att den totala arbetstiden per dygn får vara maximalt 13 timmar som huvudregel. Vissa undantag från huvudregeln är möjliga att göra men dessa ska användas restriktivt.

Om undantag från huvudregeln görs ska arbetstagaren erhålla kompenserande vila för detta i efterhand. Med kompenserande vila menas att den anställde ska ges så mycket extra vila som hen har jobbat för mycket.

Vilka berörs?

Förändringarna gäller för samtliga anställda inom region och kommun. Även hyrläkare omfattas av de nya reglerna. Det är framförallt sjukhusläkarna som påverkas av de nya reglerna, men också andra läkare som har arbetsplatser där det finns behov av bemanning dygnet runt.

arbetsmiljö

Videoföreläsning om dygnsvila

Se den inspelade videoföreläsningen där Läkarförbundet förklarar det nya regelverket kring läkarnas dygnsvila i detalj.

Hållbara arbetstider

Här finns stöd för lärande och dialog på arbetsplatser om 11 timmars dygnsvila.

Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare