Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Nyheter
Läkarförbundet och SKR förbereder sig för nya regler om dygnsvila

Läkarförbundet och SKR förbereder sig för nya regler om dygnsvila

Läkarförbundet och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, förbereder sig för de nya reglerna för läkarnas dygnsvila som börjar gälla den 1 februari 2024.
Nyhet
Läkare går genom en lång korridor på akutmottagning.

Startar en arbetstidsnämnd

En del i detta arbete är starta en arbetstidsnämnd med representanter från arbetsgivare och fack. Läkarförbundet kommer att ha en representant i nämnden som bevakar läkarnas speciella behov när det kommer till arbetstid och schemaläggning. Nämndens uppdrag blir att hjälpa till att tolka de nya arbetstidsreglerna och ta beslut i frågor där fack och arbetsgivare uppfattar reglerna olika. Nämnden kommer också att fatta beslut om dispenser från reglerna.

Den 1 februari träder ett helt nytt regelverk in för läkarnas arbetstid och det är viktigt att fack och arbetsgivare samarbetar för att det här ska bli så bra som möjligt.

Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

Läkarförbundet kommer att bevaka att läkarnas perspektiv och speciella arbetssituation finns med när de nya reglerna ska implementeras och nya scheman tas fram ute i regionerna. Sofia Rydgren Stale menar att det finns stora utmaningar att få de begränsade personalresurserna att räcka till för en schemaläggning som är i enlighet med det nya regelverket.

Nya förutsättningar för schemaläggare

Medlemmar som jobbar som schemaläggare berättar för oss att det är svårt att få ihop läkarnas scheman. Här behöver arbetsgivarna gå in och ta sitt ansvar. Det saknas specialister i alla regioner och det är en verklighet som man inte får blunda för, säger Sofia Rydgren Stale.

Är du schemaläggare och behöver stöd i att tolka de nya reglerna?

Kontakta vår Medlemsrådgivning vid eventuella frågor.

Är du inte medlem i Läkarförbundet? Läs mer om våra medlemsförmåner eller ansök direkt.

Vad har hänt?

2021 anmäls Sverige till EU kommissionen av en privatperson, personal i kommun och regioner har för långa arbetspass och får inte den vila mellan passen som EU:s arbetstidsdirektiv kräver. Vårdpersonalens arbetstid regleras i kollektivavtalen så detta blir starten på ett stort arbete där fack och arbetsgivare förhandlar om delar av kollektivavtalen för läkare och annan vårdpersonal.

Under hösten och våren 2022/2023 förhandlar Läkarförbundet med arbetsgivarorganisationen SKR för att de nya reglerna ska bli så bra som möjligt för läkarna och samtidigt följer EU:s minikrav för vila och återhämtning mellan arbetspassen. De nya reglerna innebär i korthet att läkarnas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod förstärks.

De nya reglerna kommer att påverka schemaläggningen för de läkare som jobbar i dygnet runt-verksamhet. Läkarförbundet fick igenom en del undantag för läkarna i förhandlingarna med arbetsgivaren och såg också till att de nya reglerna införs senare för läkarna än för övrig vårdpersonal. För läkarna införs de nya reglerna 1 februari 2024.

Läs mer om dygnsvilan

Här har vi samlat tidigare publiceringar och vidare läsning om dygnsvilan.


Fler nyheter


Nytt kollektivavtal klart för alla läkare som jobbar i staten

I lördags blev ett nytt kollektivavtal klart för alla läkare i staten när Saco-S och Arbetsgivarverket avslutade sina förhandlingar. Avtalet ger Läkarförbundets medlemmar möjlighet till ett mer flexibelt, hållbart och långt arbetsliv.
Nyheter

Läkarförbundets handledarpris 2023 

God handledning och klinisk utbildning av hög kvalitet är centralt när morgondagens läkare ska växa in i sin läkarroll. Läkarförbundet delar ut ett handledarpris vartannat år för att särskilt uppmärksamma två personer som bidrar till detta.
Nyheter

DM Debatt: ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi ska vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver ordföranden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal i en gemensam debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet och SKR förbereder sig för nya regler om dygnsvila