Hoppa till innehåll
Nyheter
Nya regler för läkarnas dygnsvila

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har dygnet runt-verksamhet är de som främst berörs.
Nyhet

Nya regler från den 1 februari 2024

De nya reglerna införs på uppmaning av EU kommissionen som har sett att kollektivavtalet för personal som jobbar i kommuner och regioner inte följer EU:s arbetstidslagstiftning. Arbetsmarknadsdepartementet gav parterna, facken och arbetsgivaren SKR i uppgift att lösa frågan gemensamt – annars skulle arbetstidsfrågan regleras genom lagstiftning i stället för kollektivavtal.

- Om frågan om läkarnas arbetstid skulle avgöras genom lagstiftning skulle Läkarförbundet ha haft väldigt lite att säga till om, därför har det varit viktigt för oss att lösa detta förhandlingsvägen tillsammans med arbetsgivaren SKR, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

Tydligare regler för vila och återhämtning – läkarna får vila direkt efter långa arbetspass

Det nya avtalet innebär i korthet att läkare som går jour eller jobbar långa arbetspass måste få 11 timmars sammanhängande vila efter varje arbetspass och att de som jobbar extra långa arbetspass (arbete + jour) ska vila i lika många timmar som de precis har jobbat, direkt efter arbetspasset.

Nödvändiga undantag för vissa läkargrupper

Läkarförbundet tycker det är bra att medlemmarna får vila och återhämtning direkt efter avslutat pass, tillgänglig forskning visar att bäst återhämtning ges om vilan ligger i direkt anslutning till arbetspasset. Men förbundet ser samtidigt att det finns delar av läkarkåren som helt enkelt inte har möjlighet att ta ut 11 timmars vila per dygn, till exempel läkare inom internationella flygtransporter, transplantationsläkare eller specialistläkare utanför storstäderna.

Därför krävde Läkarförbundet i diskussionerna med SKR att vissa läkargrupper undantas från de nya reglerna. Förbundet och arbetsgivaren beslutade också att läkarna och arbetsgivarna behöver mer tid innan de nya reglerna införs.  De nya reglerna med särskilda undantag för vissa läkargrupper börjat gälla först den 1 februari 2024 för alla läkare. För Kommunal och Vårdförbundets medlemmar träder förändringarna i kraft 1 oktober 2023.

Regelverken måste fungera i verkligheten

För Läkarförbundet har undantagsregler och dispenser som tar hänsyn till läkarnas och verksamhetens verkliga förutsättningar och behov varit en avgörande faktor för att förhandlingarna ska kunna gå i mål.

- Läkarförbundet har skrivit på avtalet eftersom alternativet, lagstiftning utan möjlighet att påverka utgången alls, är något vi vill undvika. Vi ser också att det är positivt med vila direkt efter avslutat arbetspass. Men vi vet också att sjukvården redan idag lider kraftigt av underbemanning, säger Sofia Rydgren Stale.

Sofia Rydgren Stale tror därför att det är nödvändigt med stora rekryteringsinsatser i regionerna för att reglerna ska kunna efterlevas i praktiken.

- Arbetsgivarna har ett stort arbete framför sig för att få ihop bemanningen och schemaläggningen, säger Sofia Rydgren Stale.

Nya regler för dygnsvila - hur påverkar det mig som läkare?

Håll dig uppdaterad! Vi samlar vanliga frågor och svar som stöd.

Ladda ner tidslinjen som PDF

Dygnsvila - vad har hänt?

2022 januari – Sverige anmäls till EU kommissionen, personal som jobbar i kommun och regioner har för långa arbetspass och får inte den vila mellan passen som EU:s arbetstidsriektiv kräver.

2022 mars EU komissionen vänder sig till Sveriges regering och ber dem lösa frågan. I Sverige lagstiftar vi traditionellt  inte om frågor som rör schemaläggning, istället kommer fack och arbetsgivare tillsammans fram till vad som fungerar bäst i just deras bransch genom kollektivavtal.

2022 maj Regeringen skickar frågan vidare till facken och arbetsgivarna inom kommun och regioner, bland annat Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet och SKR och ger dem i uppgift att anpassa kollektivavtalen efter EU:s strängare bestämmelser. Om facken och arbetsgivaren inte kommer överens så hotar regeringen med lagstiftning och då har facken inget inflytande kring hur reglerna blir alls.

2022 augusti parterna (facken och arbetsgivaren) börjar diskussioner om ändringar i kollektivavtalet AB, Allmänna bestämmelser som gäller för alla som jobbar inom region och kommun i Sverige.

November 2022, Kommunal och Vårdförbundet skriver på det nya avtalet.

Hösten 2022/vintern 2023 Läkarförbundet vill inte skriva på med SKR, vi fortsätter diskutera med SKR för att få till undantag för våra läkarmedlemmar som inte har möjlighet att följa de strängare reglerna om dygnsvila; exempelvis transplantationsläkare och läkare inom internationella flygtransporter.

Maj 2023 Läkarförbundet har fått igenom undantag från dygnsvilan för en del av våra medlemsgrupper som förbundet tycker är ok. Förbundet får också igenom att de nya reglerna börjar gälla först 1 februari 2024 för förbundets medlemmar (för Kommunal och Vårdförbundet börjar de nya reglerna gälla 1 oktober 2023).

Vad händer nu?

17 maj 2023 Läkarförbundet fattar beslut om att acceptera förändringarna om dygnsvilan i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser samt överenskommelsen om dispens.

Hösten 2023 Läkarnas scheman för 2024 börjar läggas, arbetsgivarna behöver ta hänsyn till de nya reglerna för dygnsvila. Arbetsgivarna förbereder för hur bemanningen våren 2024 ska lösas läkarna inte kan jobba lika långa pass som tidigare och kommer att få mer kompenserande vila direkt efter avlutat pass. Allt detta samtidigt som det är personalbrist i stora delar av vården. Läkarförbundet och läkarföreningarna bevakar framtagandet av dessa scheman.

1 februari 2024 de nya reglerna börjar gälla.Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare