Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarförbundet storsatsar på ledar- och chefskapet inom vården

Läkarförbundet storsatsar på ledar- och chefskapet inom vården

Läkarförbundet har ett tydligt strategiskt mål om att öka andelen läkare i ledande positioner.
Nyhet
två läkarchefer går i korridor och samtalar.
Chef över hjärtkirurgin på Karolinska universitetssjukhuset i Solna går i sjukhuskorridorerna, tillsammans med sektionschef.

Medarbetare inom hälso- och sjukvården behöver känna tillit till att chefen förstår deras och verksamhetens behov och agerar utifrån dem. Det visade Läkarförbundets rapport ”Vårdens ledarskap”, som är baserad på Läkarförbundets chefsenkät. Därför gör Läkarförbundet en ny satsning för läkare som vill utvecklas i sitt ledarskap och bygger vidare på Chefsföreningens befintliga ledarskapsprogram. Lipus är utsett till att vara genomförare för den nya satsningen och utbildningsverksamheten kommer att ligga i ett nytt dotterbolag till Lipus.

– Enligt våra undersökningar vet vi att läkares arbetsgivare sällan ställer krav på läkarutbildning när de rekryterar chefer, vilket tyder på att medicinsk kompetens inte värderas tillräckligt högt vid rekrytering av chefer i hälso- och sjukvården. Vi vet också att chefstjänster i vården inte är tillräckligt attraktiva och att vårdens chefer behöver bättre förutsättningar. Vi tar detta steg för att Läkarförbundet ska vara en ledande aktör i kompetensutveckling för läkare i chefskap, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Vi tar detta steg för att Läkarförbundet ska vara en ledande aktör i kompetensutveckling för läkare i chefskap.

Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

– Chefsföreningen har i många år arbetat med ett mycket uppskattat Ledarskapsprogram för läkare som är chefer. Utbildning av nya chefer och de med ledningsuppdrag så som studierektorer, medicinskt ledningsansvariga läkare mfl saknas dock idag vilket vi vill ändra på. Den här satsningen gör det möjligt att bredda utbudet ordentligt vilket gör mig oerhört stolt och glad! Chefsföreningen kommer att vara en viktig och tydlig partner i den här satsningen framåt säger Tina Crafoord, ordförande Chefsföreningen.

– Utbildningssatsningen ligger i linje med vår vision som är att främja läkares livslånga lärande, vilket i förlängningen bidrar till en god vårdkvalitet med en hög patientsäkerhet. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med Läkarförbundet och Chefsföreningen, och strävar efter en nära dialog med regioner och privata vårdgivare, säger Anna Nyzell, vd Lipus.

Utbildningssatsningen ligger i linje med vår vision som är att främja läkares livslånga lärande, vilket i förlängningen bidrar till en god vårdkvalitet med en hög patientsäkerhet.

Anna Nyzell, vd Lipus

Enligt tidsplanen ska Lipus presentera ett första kursutbud efter årsskiftet med kursstart under senare delen av våren alternativt efter sommaren 2024.


Fler nyheter


Ta fem minuter att svara på löneenkäten

I början av november skickades årets löneenkät ut. Det tar bara fem minuter att besvara frågorna. Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre verktyg får du inför din löneförhandling.
Nyheter


Läkare förlorade i visselblåsarmål

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet storsatsar på ledar- och chefskapet inom vården