Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarförbundets fullmäktige 2023

Läkarförbundets fullmäktige 2023

Fullmäktige träffas en gång per år och är förbundets högsta beslutande organ.
Nyhet

Den 8-9 november samlas Läkarförbundet och de 140 delegaterna på Waterfront i Stockholm för att fatta beslut om vilka frågor Läkarförbundet ska arbeta med det kommande året. Med 58 inkomna motioner och en interpellation så har vi två dagar fulla av spännande debatt och konstruktiva samtal framför oss.

Vilka deltar?

De 25 lokala läkarföreningarna, de åtta yrkesföreningarna och Sveriges läkarförbund Student utser cirka 140 delegater som ska representera dem vid fullmäktigemötet.

Vad händer på mötet?

Under mötesförhandlingarna diskuterar och beslutar delegaterna om förbundets verksamhet och inriktningar. Via utskott diskuteras de motioner och propositioner som inkommit.

Förbundets arbete utgår ifrån Läkarförbundets stadgar. Stadgarna kan bara ändras vid förbundets ordinarie fullmäktigemöte.

Val

Förbundsstyrelsens 14 ledamöter väljs på fullmäktigemötet. Under mötet väljs också valberedning och revisorer.

Motioner

De flesta motioner skrivs av delföreningar men alla medlemmar har rätt att lämna in motioner. Sista dag för att skicka in motioner var den 8/9 2023.

Läkarförbundets 120-årsjubileum

2023 fyller läkarförbundet 120 år och det tog ordförande Sofia Rydgren Stale upp i sitt inledningsanförande när hon hälsade alla delegaterna välkomna. Nedan ett utdrag ur talet: 

För 120 år sedan såg Läkarförbundet, eller som vi då hette, Allmänna Svenska Läkarföreningen, dagens ljus i Örebro. Vid den tiden uppgick medlemsantalet till 900 stolta läkare, varav endast 10 var kvinnor. Med en symbolisk årsavgift på tre kronor var detta mer än bara en sammanslutning; det var en rörelse. Och precis som idag så var den tidens läkare otroligt hängivna sitt uppdrag.

När jag reflekterar över de gångna 120 åren är det svårt att inte förundras över hur mycket läkaryrket har förändrats.

[…]

Jag är otroligt stolt och hedrad att få stå här 120 år senare, som kvinna, läkare och främsta företrädare för Läkarförbundet. Mycket har hänt på 120 år och vi kan konstatera att förutsättningarna för vår generations läkare trots allt är betydligt bättre.

Läkarförbundet samlar idag nästan 58.000 medlemmar och vi blir fler och fler för varje år. Vi är ett förbund för alla läkare under hela karriären. Från student till icke-yrkesverksam, på sjukhus och vårdcentral, inom industrin och forskningen, som medarbetare och chef. Det finns en otrolig kraft och kompetens inom förbundet som vi är duktiga på att nyttja – och vi skördar regelbundet frukten av vårt gemensamma påverkansarbete. Vi är såklart inte helt i mål ännu, men vi är en bra bit på vägen.

[…]

Rätten till fortbildning, ett hållbart arbetsliv och en utbyggd primärvård med fast läkare åt alla är frågor som vi under lång tid har prioriterat och arbetat strategiskt med, för våra medlemmar och i förlängningen för våra patienter. Dessa är också mål i vår Strategi2025 som beslutats av er som sitter här idag, fullmäktige. Vi har nått framgång i alla dessa frågor, men vi har kommit olika långt på vägen mot målet.

Påverkansarbete är ett maraton och det är fortbildningsfrågan ett levande bevis på. Vi har arbetat med den frågan länge, redan innan jag blev fackligt aktivt, och vi har år för år flyttat fram våra positioner, sprungit några kilometer längre. Och för bara några veckor sedan meddelade regeringen att man nu tillsätter en utredning som ska ge förslag på hur läkares fortbildning ska säkerställas – och vi har aldrig varit närmare målet än nu.

[…]

 

Läs Sofias inledningstal i sin helhet.

 

 


Fler nyheter


Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024

Flexpension för privatanställda läkare

Från och med den 1 juli får läkare som arbetar på privata företag som har kollektivtal med Vårdföretagarna flexpension. Det innebär ökade pensionsavsättningar och en förstärkt rätt att gå ner i arbetstid med syfte att gå i pension tidigare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare