Hoppa till innehåll
Nyheter
Nära var fjärde läkare överväger lämna yrket

Nära var fjärde läkare överväger lämna yrket

En majoritet av läkarna är oroliga för att besparingarna kommer att ha negativ inverkan på möjligheterna att behålla och rekrytera personal. Nära en av fyra uppger att de överväger att lämna yrket, och en nästan dubbelt så hög andel funderar på att gå ner i arbetstid. Det visar nya siffror från Läkarförbundet.
Nyhet
200601 Överläkare Maduri Gogineni på Stockholms sjukhem.den 1 juni 2020 i Stockholm.
Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

– Nära sju av tio läkare är oroliga för att nedskärningarna kommer att ha negativ inverkan på möjligheterna att rekrytera och behålla personal. Kompetensförsörjningen är en ödesfråga för vården, därför krävs nu att staten tar ett större ansvar för styrningen, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

En ny medlemsundersökning från Läkarförbundet visar nära var fjärde, 23 procent, av läkarna har övervägt att lämna yrket under det senaste året på grund av arbetsbelastningen. Fyra av tio har funderat på att gå ner i arbetstid. Siffrorna ska ses i ljuset av att drygt åtta av tio tror att besparingarna kommer att innebära att deras arbetsbelastning nu ökar.  

Nära sju av tio, 69 procent, är också oroliga för att för att besparingarna på den egna arbetsplatsen kommer att ha negativ inverkan på möjligheterna att rekrytera och behålla personal. Kompetensförsörjningen är idag en stor utmaning i många regioner. Det råder brist på specialistläkare samtidigt som flera regioner inför anställningsstopp och varslar personal.

– Behovet av en mer långsiktig styrning av sjukvården är akut. Inte minst när det handlar om kompetensförsörjningen, som är en nyckel för att utveckla svensk sjukvård. Vi vill att staten tar ett större ansvar för att säkerställa att det finns personal i vården, säger Sofia Rydgren Stale. 

Om undersökningen

Enkäten skickades ut i två omgångar veckorna 9 och 10. Sammanlagt fick 5 002 personer enkäten och av dem svarade 2 018. Det ger en svarsfrekvens på 40%. Resultaten är sedan viktade på kön och ålder för att svaren ska vara representativa för de yrkesverksamma medlemmarna. Läkarförbundet har drygt 58 000 medlemmar.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nära var fjärde läkare överväger lämna yrket