Hoppa till innehåll
Nyheter
Nytt statligt tjänstepensionsavtal tecknat

Nytt statligt tjänstepensionsavtal tecknat

Saco-S där Sveriges läkarförbund ingår har enats med Arbetsgivarverket om ett nytt tjänstepensionsavtal inom statlig sektor som börjar gälla från 1 januari 2024. Det nya avtalet ger ökade möjligheter för våra medlemmar till ett flexiblare yrkesliv i slutet av karriären. Störst förändringar sker för den som i dag ingår i avdelning två och är född 1987 eller tidigare.
Nyhet

Tjänstepensionsavtalet för statligt anställda kallas för PA 16 och består av två pensionsplaner.

  • Avdelning I som gäller för dig som är född 1988 eller senare
  • Avdelning II som gäller för dig som är född 1987 eller tidigare (motsvarar tidigare avtal PA 03)

Båda pensionsplanerna innehåller mer än bara ålderspension. Det ingår också sjukpension och efterlevandepension, vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.

Den som i dag ingår i avdelning två och är född 1987 eller tidigare kommer att få behålla nuvarande förmånsbestämda pension även in i det nya avtalet, men kan tjäna in pension till 69 års ålder till skillnad från idag då intjänade upphör vid 65 år.

Nya förmåner ersätter gamla. Andra förändringar är:

  • De kommer också att få avsättningar till flexpension. För den person som är född senare än 1966 avsätts 1,5 procent och för den som är födda 1965 och tidigare avsätts 0,5 procent av lönesumman.
  • För dem som omfattas av avdelning 2 (födda 1987 eller tidigare) innebär avtalet en ökad avsättning med 1,5 % (flexpension), förlängt intjänande till 69 år, samt särskild förhandlingsordning för flexpension.
  • Övergångsvillkor kommer att gälla personer födda 1965 och tidigare.

För medlemmar som omfattas av avdelning 1 (födda 1988 eller senare) innebär avtalet ingen ändring.


Fler nyheter


Ta fem minuter att svara på löneenkäten

I början av november skickades årets löneenkät ut. Det tar bara fem minuter att besvara frågorna. Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre verktyg får du inför din löneförhandling.
Nyheter


Läkare förlorade i visselblåsarmål

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nytt statligt tjänstepensionsavtal tecknat