Hoppa till innehåll
Nyheter
Primärvårdspropositionen är på rätt väg  

Primärvårdspropositionen är på rätt väg  

Primärvårdspropositionen innebär steg i rätt riktning för att åtgärda svensk primärvårds stora bristområden: tillgänglighet och kontinuitet. Nina Rehnqvist med flera uttrycker farhågor, i sin debattartikel i SvD den 18 februari, att det sker på bekostnad av begränsad valfrihet. Vi håller inte med.
Nyhet

Den primärvårdproposition som regeringen lämnat till riksdagen hindrar ingen att söka vård hos olika vårdgivare. Tvärtom, propositionen förstärker patienters rätt att välja och möjlighet att också få tillgång till en fast läkare. Det ökar patienters valfrihet och trygghet. Det verkliga hotet mot patienters valfrihet är icke-alternativet: en underdimensionerad och splittrad primärvård som varken kan erbjuda en fast läkare eller har tid med brådskande undersökningar.  

Propositionen innebär små steg för en förändring i rätt riktning, men vi behöver ta större steg. Förslaget i propositionen om att alla ska få lista sig på en vårdcentral är otillräckligt. Ett hus tar inget ansvar och väggarna kommer inte ihåg en särskilt väl. Det behövs listning på en egen vald fast läkare. Det behövs också sättas listningstak med ett rimligt antal patienter på varje läkare för att få en förändring i arbetsmiljön. Listningstak är en förutsättning för att läkare ska kunna fungera som patienters fasta läkare i praktiken.  

Endast en av fyra svenskar har idag en fast läkare, medan majoriteten önskar att de hade det. I kontrast har de flesta en egen frisör, och 60 procent har en egen tandläkare. När en läkare har möjlighet att ta emot samma patient över tid blir vården patientsäker och resurseffektiv. Läkarkontinuitet innebär att mindre resurser behöver läggas på att upprepa patientens sjukdomshistoria och sätta sig in i vård och behandling på nytt. Den fasta läkarkontakten kan lotsa patienten mellan olika vårdnivåer och specialiteter och ta ett medicinskt helhetsansvar. För patienten innebär det en trygghet.  

Dagens bristande kontinuiteten måste mötas med förstärkt rätt och faktisk möjlighet till en fast läkare och högre krav på sammanhållen nära vård. De långa väntetiderna behöver mötas genom att primärvården får högre prioritet och mer resurser. Resurser som riskeras att ätas upp om en aldrig sinande efterfrågan styr vårdkonsumtion i ett parallellt system med digitala vårdgivare, snarare än behov. Vård måste ges utifrån behov, inte styras av efterfrågan och vi behöver en fysisk och digital vård som hänger ihop. 

Kontakterna mellan den fasta läkaren och patienten kan naturligtvis också ske digitalt om så önskas, vilket som bekant ofta sker redan idag. 

Primärvården ska fungera som första linjens vård och som ett nav. Den fasta läkaren kan remittera patienten till andra vårdgivare om behov föreligger.  Vårdens kontinuitet säkerställs genom att läkaren följer upp behandlingen. 

Patienters valfrihet säkras genom att hela befolkningen själv får välja en fast läkare och välja om ifall det behövs. Det ger trygghet, kontinuitet och tillgänglighet. I jämförbara europeiska länder har mellan 80 och 99 procent en fast läkare. Vi borde kunna bättre än att vara sämst i klassen. Nu behövs en förstärkning av den underfinansierade primärvården, med goda villkor för specialister i allmänmedicin, så att alla i Sverige kan lista sig på en fast läkare. 

Sofia Rydgren Stale 
ordförande Sveriges läkarförbund 

Marina Tuutma 
andre vice ordförande Sveriges läkarförbund och ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen, DLF 

Detta är vår replik på artikeln i SVD. Det är bra att fler tycker som vi. Se länkarna.

  


Fler nyheter


Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024

Flexpension för privatanställda läkare

Från och med den 1 juli får läkare som arbetar på privata företag som har kollektivtal med Vårdföretagarna flexpension. Det innebär ökade pensionsavsättningar och en förstärkt rätt att gå ner i arbetstid med syfte att gå i pension tidigare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Primärvårdspropositionen är på rätt väg