Hoppa till innehåll
Nyheter
Rapport om forskande läkare överlämnas till politiker

Rapport om forskande läkare överlämnas till politiker

Emelie Hultberg, ordförande för Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd träffade idag Maria Nilsson, statssekreterare åt utbildningsministern. Under mötet lämnade hon över rapporten ”Forskande läkares villkor”. I rapporten så framgår det att en stor del av de forskande läkarna inte får den tid som utlovats för att bedriva forskning.
Nyhet

Läkarförbundets förslag för en bättre forskningspolitik:

  1. Tydliggör och följ upp sjukvårdens ansvar för medicinsk forskning
  2. Fånga upp forskningsintresserade läkarstudenter tidigt och öka möjligheten för äldre läkare att fortsätta forska och handleda
  3. Förbättra förutsättningarna att kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela yrkeslivet
  4. Det ska löna sig att forska och anställningsvillkoren ska vara goda
  5. Öka basanslagen till universiteten och förstärk finansieringen av patientnära forskning

Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Rapport om forskande läkare överlämnas till politiker