Hoppa till innehåll
Nyheter
Rapport om läkarnas arbetsmiljö i Västra Götalandsregionen oroar politiker

Rapport om läkarnas arbetsmiljö i Västra Götalandsregionen oroar politiker

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale besöker under kommande år förbundets lokalföreningar runt om i landet. Rundresan, som vi kallar ”Läkarbesöket”, består av möten med förtroendevalda och medlemmar, samtal med politiker och beslutsfattare. Det femte besöket på rundresan gick till Västra Götalandsregionen och Västra Götalands läkarförening.
Nyhet

Den 28 februari ägde Läkarbesöket i Västra Götalandsregionen rum. Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet och Emelie Hultberg, ordförande Västra Götalands läkarförening träffade tillsammans det nya rödgröna styret i regionen: Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, Carina Örgård (V) vice ordförande i strategisk hälso-och sjukvårdsnämnd, Janette Olsson (S) ordförande strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, My Alnebratt (S) ordförande i operativ hälso-och sjukvårdsnämnd och Maria Adrell (V) ordförande personalutskottet.

Huvudfokus på mötet var läkarnas arbetsmiljö, där diskussionen utgick i från den regionala arbetsmiljörapporten som förbundet lanserade samma dag. Rapporten visar bland annat att 1 av 5 läkare i Västra Götalandsregionen funderar på att helt lämna läkaryrket. Siffrorna oroade politikerna och vi diskuterade lösningar på problemet; exempelvis genom att ge cheferna rätt förutsättningar och mandat, tillsätta fler AT-tjänster, satsa på fortbildning och erbjuda konkurrenskraftiga löner. Det blev ett bra och öppet samtal och regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson betonade att man vill ha en nära dialog och samverkan med Läkarförbundet och läkarföreningen under kommande mandatperiod.

Senare under dagen träffade Sofia och Emelie oppositionen i form av regionrådet och vice ordförande i den operativa sjukvårdsnämnden Stefan Svensson (KD). Även under detta samtal var det stort fokus på läkarnas arbetsmiljö och de utmaningar som finns kopplat till den. Den svällande administrationen har blivit en börda för många läkare och här behövs ett krafttag för att frigöra läkarnas tid. Löneläget i allmänhet och på Sahlgrenska sjukhuset i synnerhet diskuterades. En specialistläkare på Sahlgrenska tjänar i snitt 12.000 kr mindre än en specialistläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Om regionen och universitetssjukhuset vill vara en attraktiv arbetsgivare behöver det ske riktade lönesatsningar för läkarna.

Regionrådet och vice ordförande i den operativa sjukvårdsnämnden Stefan Svensson (KD)

– Jag är så stolt över allt vi gör tillsammans och hur vi driver medlemmarnas viktiga frågor för att få så bra villkor och arbetsmiljö som möjligt. Det lokala påverkansarbetet är jätteviktigt. Det är i regionerna som de politiska besluten fattas som har störst påverkan på våra medlemmars vardag, säger Sofia Rydgren Stale efter en lång dag i ett soligt Göteborg.


Fler nyheter


Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyheter


Vårbudgeten: Läkarförbundet efterlyser långsiktighet

Idag presenterade regeringen sin vårbudget med justeringar för året. För några veckor sedan offentliggjordes att regionerna får 6 miljarder för att undvika uppsägningar av vårdpersonal. Läkarförbundet efterlyser en mer långsiktig styrning av svensk sjukvård.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Rapport om läkarnas arbetsmiljö i Västra Götalandsregionen oroar politiker