Hoppa till innehåll
Nyheter
Skillnader i arbetsmiljö mellan kvinnliga och manliga läkare

Skillnader i arbetsmiljö mellan kvinnliga och manliga läkare

Kvinnliga läkare sjukskrivs dubbelt så ofta som manliga läkare på grund av för hög arbetsbelastning och är också mer utsatta för diskriminering och kränkande särbehandling. Betydligt fler kvinnor än män överväger också att lämna läkaryrket på grund av den höga arbetsbelastningen. Det visar en ny rapport från Sveriges läkarförbund.
Nyhet

Läkarförbundets senaste arbetsmiljöenkät visar att både män och kvinnor i läkarkåren har en tuff arbetsmiljö, med stort ansvar och ofta mycket hög arbetsbelastning. Inom ett par områden ser vi dock skillnader mellan kvinnor och män som manar till eftertanke.

I korthet visar rapporten att:

 • 66 procent av de kvinnliga läkarna har övervägt att byta jobb eller lämna yrket på grund av den höga arbetsbelastningen. Motsvarande siffra för manliga läkare är 57 procent.
 • 26 procent av de kvinnliga läkarna arbetar deltid på grund av den höga arbetsbelastningen, vilket är dubbelt så många jämfört med manliga läkare (13 procent)
 • Dubbelt så många kvinnliga läkare (6 procent) har varit sjukskrivna på grund av en för hög arbetsbelastning jämfört med manliga läkare (3 procent)
 • Kvinnor utsätts i större utsträckning än män för diskriminering och kränkande särbehandling.

Läkarförbundet efterlyser ett tydligare ledarskap från arbetsgivarna i jämställdhetsfrågorna. De högsta ledningarna måste, precis som i alla andra frågor, peka ut riktningen för att uppnå en jämställd arbetsmiljö och jämställda arbetsvillkor. Inte minst ur ett rekryterande syfte är det viktigt att granska arbetsmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv också.

– Med tanke på den akuta läkarbristen borde dessa siffror vara en väckarklocka. För att kunna behålla och rekrytera läkare måste man erbjuda en arbetsmiljö där både män och kvinnor trivs och har likvärdiga förutsättningar att göra sitt jobb, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Läkarförbundets fem medskick:

 1. Jämställdhet är en ledningsfråga. Högsta ledningen måste, precis som i alla andra frågor, peka ut riktningen: Hit ska vi för att uppnå jämställda arbetsvillkor.
 2. Sätt genusglasögon på cheferna. Chefer måste få grundläggande kunskaper för att kunna jobba med jämställdhet. Det finns många bra metoder, som till exempel gender coach-program, där höga chefer får en personlig coach med jämställdhets-­ och integreringskompetens.
 3. Prata med varandra. Läkarförbundets arbetsmiljöenkät visar att många av våra medlemmar upplever att förutsättningarna är olika för män och kvinnor. Att avsätta tid till samtal och utbyte av erfarenheter är en bra start för att få till en förändring. Ett tips är att börja med Suntarbetslivs ”Forskning på 5” om genusmedvetet arbetsmiljöarbete.
 4. Gör arbetet tillsammans. Om chefer, fackliga företrädare, skyddsombud och alla anställda gör jämställdhetsarbetet tillsammans ökar förutsättningarna att nå framgång.
 5. Sätt rimliga mål. Många små steg har större förutsättningar att lyckas än stora jämställdhetsprojekt.

Porträtt på Trygg vård: ”Vi ska vara en blåslampa för jämställt arbetsliv”

–Jag ser allvarligt på att kvinnliga läkare i större utsträckning vill lämna yrket. Det visar på ett strukturellt problem med arbetsmiljön. Men självklart tror jag att en förändring är möjlig, säger Sofia Kühner.

Ur KLF medlemstidning Karolina: "Bli inte läkare"

Vi lyfter röster från kvinnliga läkare om yrket och den egna hälsan. Artikeln publicerades först i Kvinnliga läkares förenings medlemstidning Karolina.

Fler nyheter


Statens styrning bör inte gå via SKR

Idag presenterade utredningen En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner sitt betänkande (SOU 2024:43). Utredningen kommer bland annat fram till att överenskommelser mellan staten och SKR är en olämplig form av samverkan och att regeringen bör använda sina myndigheter …
Nyheter

Flera läkare på Dagens Medicins årliga maktlista 

Dagens Medicin har släppt sin årliga lista över vårdens 100 mäktigaste personer. Läkarförbundet har flera representanter med på listan och Sofia Rydgren Stale återfinns även i år på en topplacering.
Nyheter

Iran måste släppa alla svenskar

Det är glädjande att två svenskar som suttit som gisslan i iranska fängelser nu blivit släppta. Men glädjen grumlas av att den dödsdömde läkaren Ahmadreza Djalali fortfarande sitter fängslad i Iran.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Skillnader i arbetsmiljö mellan kvinnliga och manliga läkare