Hoppa till innehåll
Nyheter
SYLFs AT ranking 2022

SYLFs AT ranking 2022

Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalitet i hela Sverige genom att varje år släppa en rapport och en rankingtabell som redogör för läget. Årets topplacering Hallands sjukhus Varberg behåller förstaplatsen från föregående år.
Nyhet

Var fjärde AT-läkare uppger att de överväger att byta yrke i årets rapport till följd av en dålig arbetsmiljö, tung arbetsbelastning och låga löner. Samtidigt lyfter Läkarförbundet i årets arbetsmiljöenkät att siffran är så hög som en av tre underläkare, som då också inkluderar ST-läkare.

Rapporten talar också om väntetiden för att påbörja AT:

  • Väntetiden har ökat med 59 procent sedan mätningarna påbörjades 2008
  • Väntetiden förväntas öka nästa år i brist på AT-platser
  • AT-orternas övergång från 21 månader till 18 månaders AT kan dämpa ökningen av väntetiden.

Fler nyheter


DM Debatt: ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi ska vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver ordföranden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal i en gemensam debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter

Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare