Hoppa till innehåll
Nyheter
SYLFs AT ranking 2022

SYLFs AT ranking 2022

Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalitet i hela Sverige genom att varje år släppa en rapport och en rankingtabell som redogör för läget. Årets topplacering Hallands sjukhus Varberg behåller förstaplatsen från föregående år.
Nyhet

Var fjärde AT-läkare uppger att de överväger att byta yrke i årets rapport till följd av en dålig arbetsmiljö, tung arbetsbelastning och låga löner. Samtidigt lyfter Läkarförbundet i årets arbetsmiljöenkät att siffran är så hög som en av tre underläkare, som då också inkluderar ST-läkare.

Rapporten talar också om väntetiden för att påbörja AT:

  • Väntetiden har ökat med 59 procent sedan mätningarna påbörjades 2008
  • Väntetiden förväntas öka nästa år i brist på AT-platser
  • AT-orternas övergång från 21 månader till 18 månaders AT kan dämpa ökningen av väntetiden.

Fler nyheter


Aftonbladet Debatt: Möt hälsoutmaningarna med mer forskning

Sverige står inför stora hälsoutmaningar, men det finns förslag till lösningar och en bred enighet om förslagen. Den kommande regeringen har förutsättningar att genomföra nödvändiga åtgärder som möter utmaningarna.
Nyheter

Fremia och PTK avbryter avtalsförhandlingarna

Sedan juni 2021 har förhandlingar pågått mellan Fremia (fd KFO) och PTK angående ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Nu har parterna avbrutit förhandlingarna.
Nyheter

Brist på vårdplatser akut för läkare

Enligt en undersökning från Läkarförbundet leder vårdplatsbristen till att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in. Vårdplatsbristen innebär att patienter inte får den vård som de utifrån en medicinsk bedömning hade behövt.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar