Hoppa till innehåll
Nyheter
SYLFs AT ranking 2022

SYLFs AT ranking 2022

Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalitet i hela Sverige genom att varje år släppa en rapport och en rankingtabell som redogör för läget. Årets topplacering Hallands sjukhus Varberg behåller förstaplatsen från föregående år.
Nyhet

Var fjärde AT-läkare uppger att de överväger att byta yrke i årets rapport till följd av en dålig arbetsmiljö, tung arbetsbelastning och låga löner. Samtidigt lyfter Läkarförbundet i årets arbetsmiljöenkät att siffran är så hög som en av tre underläkare, som då också inkluderar ST-läkare.

Rapporten talar också om väntetiden för att påbörja AT:

  • Väntetiden har ökat med 59 procent sedan mätningarna påbörjades 2008
  • Väntetiden förväntas öka nästa år i brist på AT-platser
  • AT-orternas övergång från 21 månader till 18 månaders AT kan dämpa ökningen av väntetiden.

Fler nyheter


Överenskommelser om nationella taxan

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR har kommit överens om nya treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.
Nyheter

Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt

I en ny överenskommelse mellan staten och SKR, för en God och nära vård, konstateras att de mål som parterna varit överens om för 2022 inte har uppnåtts. Målen kvarstår därför, men nu poängteras också att en fast läkare inte …
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare