Hoppa till innehåll
Nyheter
SYLFs AT-ranking 2023

SYLFs AT-ranking 2023

Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, har släppt sin årliga rapport om AT läkarnas arbetsvillkor. De har också rankat Sveriges alla sjukhus som anställer AT-läkare.
Nyhet
SYLF rapport

AT-rankingen toppas i år av Hallands sjukhus Varberg. I botten hamnar Karlskoga lasarett i region Örebro. Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalitet i hela Sverige.

På sin hemsida skriver SYLF: Den som överväger att göra AT bör titta på kvalitet på utbildning och handledning, möjlighet att påverka sin arbetssituation och vilka regler som finns.

Tillsammans med AT-rankingen släpper SYLF också en kompetensförsörjningsrapport som bygger på svar från nära 2000 läkare från hela Sverige.

Nu kan du ta del av båda rapporterna.


Fler nyheter


Gotland får dispens för dygnsvila

Gotland är den första regionen som får dispens för de nya reglerna kring dygnsvila. Läkare inom två verksamheter vid Visby lasarett beviljas undantag. Bristen på läkare på ön är ett viktigt skäl till beslutet.
Nyheter


Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken

Regionstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om att införa tolkavgifter i sjukvården som ett incitament för att fler ska lära sig svenska. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund befarar att fler regioner ska följa efter och vill varna för att tolkavgifter …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare