Hoppa till innehåll
Nyheter
SYLFs AT-ranking 2023

SYLFs AT-ranking 2023

Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, har släppt sin årliga rapport om AT läkarnas arbetsvillkor. De har också rankat Sveriges alla sjukhus som anställer AT-läkare.
Nyhet
SYLF rapport

AT-rankingen toppas i år av Hallands sjukhus Varberg. I botten hamnar Karlskoga lasarett i region Örebro. Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalitet i hela Sverige.

På sin hemsida skriver SYLF: Den som överväger att göra AT bör titta på kvalitet på utbildning och handledning, möjlighet att påverka sin arbetssituation och vilka regler som finns.

Tillsammans med AT-rankingen släpper SYLF också en kompetensförsörjningsrapport som bygger på svar från nära 2000 läkare från hela Sverige.

Nu kan du ta del av båda rapporterna.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare