Hoppa till innehåll
Nyheter
Uppgifter om fusk och brister vid utländska läkarutbildningar

Uppgifter om fusk och brister vid utländska läkarutbildningar

Läkarförbundet ser allvarligt på uppgifterna om att det förekommer fusk och allvarliga brister vid vissa utländska läkarutbildningar. Läkarförbundet har varken mandat eller kompetens att granska och bedöma kvaliteten på andra länders läkarutbildningar. Det är upp till varje enskilt land att granska och säkerställa kvaliteten på utbildningarna. När personer hör av sig till förbundet angående brister i kvalitet på utländska utbildningar så hänvisar vi till ansvariga aktörer och myndigheter, såsom till exempel Socialstyrelsen och Universitets- och högskolerådet.
Nyhet

Nedan relevant information med anledning av detta:

Vad ska man göra om man går en läkarutbildning i utlandet som inte håller tillräcklig kvalitet? 

Försök i första hand ta upp det med din fakultet. Om universitetet inte hörsammar dina synpunkter på utbildningen så kan du vända dig till det organ som arbetar med tillsyn och kvalitetssäkring av högre utbildning i det land där du studerar.  

Vems ansvar är det att se till att utländska läkarutbildningar håller god kvalitet? 

Det är upp till varje enskild medlemsstat i EU att kvalitetsgranska och säkra kvaliteten på högre utbildning i det egna landet. I Sverige är det Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som granskar kvaliteten på högre utbildning. I andra länder är det motsvarande nationellt kvalitetssäkrande tillsynsorgan som har det ansvaret. Det finns en paraplyorganisation som består av olika nationella kvalitetssäkringsorganisationer. ENQA - Universitetskanslersämbetet (uka.se) 

Vad gör EU? 

EU-kommissionen hanterar inte frågor om utbildningars kvalitet om de inte först hanterats av den nationella gransknings- eller kvalitetssäkringsmyndigheten i respektive land. Först när detta är gjort kan frågan tas vidare till EU-kommissionen.  

Kan man jobba som läkare i Sverige efter att ha pluggat till läkare i ett annat EU-land? 

Ja. Inom EU gäller något som heter Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD). Det innebär i korthet att om ett EU-land har utfärdat läkarlegitimation, så har man rätt att jobba som läkare även i andra EU-länder. Landet kan dock ställa vissa krav utöver detta, t.ex. krävs det kunskaper i svenska, danska eller norska för att få arbeta som läkare i Sverige. I Sverige är det Socialstyrelsen som utfärdar läkarlegitimationer till utlandsutbildade såväl som till läkare som utbildat sig i Sverige. 

Kan Läkarförbundet se att det är något särskilt land eller universitet inom EU som sticker ut med särskilt låg kvalitet på läkarutbildningen? 

Läkarförbundet har ingen sammanställning över kvaliteten på olika utländska utbildningar och kan inte uttala oss generellt om detta. I vår Grundutbildningsenkät som vi nyligen genomfört har studerande vid utländska universitet tillfrågats, men antalet svarande per universitet och land är för få för att vi ska kunna uttala oss om den upplevda kvaliteten på utbildningen vid något enskilt utländskt universitet. 

Vad gör Läkarförbundet åt att det finns utländska utbildningar som inte håller tillräcklig kvalitet? 

Läkarförbundet har varken mandat eller kompetens att granska och bedöma kvaliteten på andra länders läkarutbildningar. Det är upp till varje enskilt land att granska och säkerställa kvaliteten på utbildningarna. När personer hör av sig till förbundet angående brister i kvalitet på utländska utbildningar så hänvisar vi till ansvariga myndigheter. 

Vad gör Läkarförbundet för att stötta de medlemmar som studerar utomlands och som nu är oroliga med anledning av det som framkommit i reportaget?

Läkarförbundet Student Utland, en avdelning inom Läkarförbundets studentförening, organiserar läkarstudenter som studerar till läkare utomlands. De stöttar medlemmar som studerar utomlands och som behöver stöd på olika sätt. Det går alltid bra att höra av sig till dem, eller till den lokalavdelning inom SLF Student Utland som du tillhör. 

Du hittar kontaktuppgifter här:
https://slf.se/student/om-oss/lokalavdelningar/utland/

Det går förstås också bra att kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning om du som utlandsstudent har frågor eller funderingar: medlemsradgivningen@slf.se

Vem har ansvar för vad? 

  • Socialstyrelsen utfärdar svenska läkarlegitimationer och specialistbevis med mera.  
  • CSN hanterar frågor som rör rätten studiemedel vid utbildningar inom Sverige och utomlands. 

Fler nyheter


Ta fem minuter att svara på löneenkäten

I början av november skickades årets löneenkät ut. Det tar bara fem minuter att besvara frågorna. Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre verktyg får du inför din löneförhandling.
Nyheter


Läkare förlorade i visselblåsarmål

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Uppgifter om fusk och brister vid utländska läkarutbildningar