Hoppa till innehåll
Nyheter
Sofia Rydgren Stale i Dagens Medicin: ”Vi är beredda att använda alla skarpa verktyg i förhandlingslådan”

Sofia Rydgren Stale i Dagens Medicin: ”Vi är beredda att använda alla skarpa verktyg i förhandlingslådan”

Läkarförbundets avtalsrörelse hade sitt startskott i december då man lämnade över sina yrkanden till Sveriges kommuner och regioner, SKR, följt av konfliktombudsdagen i januari där syftet är att förbereda förtroendevalda på en potentiell strejk.
Nyhet
Läkaravtal 2024
Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundet.

I en artikel i Dagens Medicin så trycker förbundets ordförande på allvaret i de förhandlingar man har framför sig.

– Vi är i ett läge där vi har haft en tuff och ansträngd arbetsmiljö under väldigt lång tid. Läkare tidigt i karriären funderar på att lämna, och sjukskrivningstalen sticker iväg. Vi börjar närma oss tipping point. På en del håll i landet har man passerat tipping point. Man tappar så många medarbetare att det är svårt att återställa.

Läkarförbundet vill i sina yrkanden bland annat se en centralt angiven löneökningsnivå, något som SKR motsäger sig i sitt mål- och inriktningsdokument där man vill se sifferlösa avtal. Läkarförbundet vill också se högre ersättning för bunden jour och beredskap och lönesatsningar på läkare tidigt i karriären.

– Det är en grupp som har halkat efter lönemässigt. Vi ser också i våra arbetsmiljörapporter att det är läkare tidigt i karriären som i störst omfattning funderar på att lämna yrket helt och hållet. Det är inte bra eftersom de  är hälso- och sjukvårdens framtid, säger Sofia Rydgren Stale till Dagens Medicin.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Sofia Rydgren Stale i Dagens Medicin: ”Vi är beredda att använda alla skarpa verktyg i förhandlingslådan”