Hoppa till innehåll
Nyheter
Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyhet

I 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt den nya rapport från Socialstyrelsen som släpptes på onsdagen och vårdplatserna behöver öka med 15 procent på ett år, från dagens 15 336 till 17 632.

– Det är välkommet att man så tydligt från Socialstyrelsens sida signalerar att det behövs fler vårdplatser i Sverige. Det krävs för att vi ska ha en god och säker vård, och bristen är ett hot mot patientsäkerheten, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Hon menar att sjukvården har hamnat i en ond cirkel.

– Läkare som jobbar på sjukhus pekar ut vårdplatsbristen som det största arbetsmiljöproblemet. Det får som konsekvens att man går ner i tid eller lämnar arbetsplatsen – vilket förvärrar problemen eftersom man då är ännu färre som jobbar. Den här trenden måste brytas, och det görs inte genom att dra in på sommarsemestern, bygga upp övertidsberg eller genom att inte betala för övertid. När personalpolitiken inte är bra blir i förlängningen inte heller sjukvårdspolitiken bra.

Vårdplatser: en prioriterad fråga för Läkarförbundet

Läkarförbundets medlemmar pekar ut bristen på vårdplatser som sitt enskilt största arbetsmiljöproblem. En tredjedel av läkare på sjukhus menar att deras stressnivå är mycket hög eller ohållbar. Det handlar i hög grad om etisk stress när patientsäkerheten hotas, och om att läkare får lägga sin tid på att jaga platser i stället för åt patienterna.

Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser