Hoppa till innehåll
Nyheter
Viktiga nyheter i tjänstepensionsavtalet från 1 januari

Viktiga nyheter i tjänstepensionsavtalet från 1 januari

Från och med 1 januari 2023 kommer de flesta nyanställda inom kommun och region eller är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal att omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Samtidigt höjs pensionsavsättningen i avtalet med 1,5 procent.
Nyhet

Redan anställda som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL kommer dock fortsatt att omfattas av KAP-KL. Anledningen till detta är att det kan vara ofördelaktigt för den slutliga pensionen att avbryta ett påbörjat förmånsbestämt intjänande.

Från och med 1 januari 2023 ändras även uttagsreglerna i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Det är nu i början av året som du får besked från din arbetsgivare om du fortsatt omfattas av KAP-KL från och med 1 januari 2023. 

Under tiden april-maj kommer du att ges möjlighet att byta till avgiftsbestämd pension. Mer information kommer att publiceras under våren. Om du överväger att byta måste du ta del av denna viktiga information.

Kontaktperson

  1. Medlemsrådgivningen
    Hjälp med fackliga och juridiska frågor, få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

Fler nyheter


Överenskommelser om nationella taxan

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR har kommit överens om nya treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.
Nyheter

Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt

I en ny överenskommelse mellan staten och SKR, för en God och nära vård, konstateras att de mål som parterna varit överens om för 2022 inte har uppnåtts. Målen kvarstår därför, men nu poängteras också att en fast läkare inte …
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Viktiga nyheter i tjänstepensionsavtalet från 1 januari