fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Avtal om taxan är i hamn.

Som jag berättade i november var det som vanligt trögt i förhandlingarna med Sveriges kommuner och regioner (SKR). De vägrade att starta trots upprepade påstötningar sedan våren och följden är att vi nu har ett avtal som blev klart så sent att det är risk att vi inte hinner få ut de nya nivåerna i januari. I så fall får vi retroaktiv ersättning från årsskiftet vilket är lite krångligt så vi hoppas regionerna hinner med att få ut den nya taxan i tid. Den ska dock fastställas av regeringen innan den går ut till regionerna formellt.

Nivåerna höjs med 2,3 % 2021 och om ingen part begär nya förhandlingar så är det samma höjning 2022. Det är något mer än de anställda läkarna får i nivåhöjning men avtalen är svåra att jämföra. I utgångsläget var vi till en början mycket långt ifrån varandra så vi är hyggligt nöjda med nivån även om vi önskat och har haft goda argument för en större höjning. SKR var helt omedgörliga om andra förändringar. Det vi drev hårdast var en enhetlig ersättning för digitala besök men vi kom inte fram och resultatet är att den nuvarande bestämmelsen om att varje region gör som de vill kvarstår.

Ersättning för intyg till Försäkringskassan

Det verkar som att Läkarförbundet äntligen får gehör för att ersättningen för intyg bör höjas och sedan indexeras mot landstingsprisindex. Vi är inte i mål än men vi har stora förhoppningar nu. Att vår förra ordförande i SLF nu är ordförande för FK är nog inte avgörande utan en eventuell framgång är mer en följd av att våra kontaktpersoner med Erik Dahlman i spetsen är skickliga förhandlare.

Seger i momsfrågan i Skatterättsnämnden!

Vi fick en framgång i Skatterättsnämnden där alla var eniga om att läkare som har avtal med regionen enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) inte är momspliktiga även om de valt att samverka i ett läkarhus. Det var ju kul men det tog bara en vecka så meddelar Skatteverket (SKV) att de överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).  En enig nämnd avvisar deras idéer men på lite olika grund, ingen håller med SKV. De överklagar ändå. Trist. Men vi har gott hopp att få rätt även i HFD. Fortsättning följer under våren.

Tillsammans med Vårdföretagarna har vi även tillskrivit generaldirektören för SKV med i princip en begäran om att de ska ”tagga ner”. Det verkar inte ha hjälpt.

Vi har även åter träffat utredningen om sjukvårdsmomsen och hoppas att de kommer med att bra förslag till sommaren. De har fått förlängd tid för sitt arbete till 1/6 -21. Vi fortsätter även med politiska kontakter i frågan.

Öppet repskapsmöte för alla välbesökt.

Vi valde i år att ha ett digitalt möte öppet för alla medlemmar i december. Det var välbesökt. Över 90 deltagare som mest. Kul och givande för oss i styrelsen som fick bra feed-back på aktuella frågor och förhoppningsvis var även deltagarna nöjda. Kanske något som vi fortsätter med nästa år?

Striden i Stockholm går vidare.

Som bekant för många har vi stora problem med region Stockholm. Vi har på gång en laglighetsprövning av deras idéer i Förvaltningsrätten. Regionen vidhåller i sitt svar på vår inlaga att de vill införa kostnadsansvar för taxeläkare vad gäller prover och röntgen mm. De läkare som har klagat har fram till 21/12 att svara på det. Formellt kan inte Läkarförbundet vara part i den här typen av processer men vi hjälper medlemmarna som klagar. Vår lokala styrelse i Storstockholms-SPLF med ordförande Hannu Määttänen och vår jurist Mia Wallgren ser till att alla får ett förslag på inlaga till Förvaltningsrätten. Samtidigt har vi även många problem med vårdvalen i Stockholm att hantera. Hannu och styrelsen i Stockholm har mycket att stå i och har koll på läget.

Digitala möten i lokalavdelningar?

I januari måste våra lokalavdelningar senast ha sina årsmöten för att bl.a. utse ledamöter till Fullmäktige 17/4 och gärna även komma med gemensamma motioner som ska vara inne senast 17/2. Det är olämpligt att samla läkare från olika mottagningar innan vi fått vaccin. För att underlätta kan vårt kansli hjälpa till med att ordna möten i Zoom. Eftersom det är kvällsmöten och många tillfällen kan man inte få support under mötet och därmed inte heller mer avancerade funktioner men man kan prata med varandra och det lär ju räcka långt för de flesta. De som vill ha hjälp av SPLF kontaktar Johnny Gustafsson så hjälper han er.

Olika avgifter 2021.

Alla som är aktiva företagare skall ansluta sitt bolag till vårt Servicebolag SPLS AB enligt beslut på fullmäktige för flera år sedan. Det har inte alla gjort och därför har fullmäktige 2020 beslutat om två avgiftsnivåer i SPLF. Om ens företag är anslutet till SPLS AB så har man en lägre avgift till SPLF men om man valt att inte följa vårt beslut så får man en högre avgift i SPLF. Får du en högre avgift 2021 har du nog glömt att anmält ditt företag till SPLS AB. Ta då kontakt med Johnny Gustafsson så hjälper han dig att bli anslutet till SPLS AB.

God jul och ett gott nytt år!

Sven Söderberg
Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem