fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SKR Tvingas förhandla

Det finns en tråkig tradition de senaste åren att SKR inte vill förhandla om Förordningen om Läkarvårdsersättning (FOL) som styr ersättning för läkare som arbetar enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) ”taxan”. Enligt lag är de skyldiga att göra det men i år var det åter så att vi fick ta hjälp av Läkarförbundet centralt som via Socialdepartementet såg till att de kom till förhandling. Att förhandlingarna nu går trögt är inte så förvånande men vi kommer att ha nya nivåer klara före årsskiftet. Hoppas vi!

Ersättning för intyg till Försäkringskassan

Många läkare har noterat att Försäkringskassan ofta vägrar betala för intyg av typ Läkarintyg för sjukersättning. Via Läkarförbundet har vi åter påpekat att detta är fel och att de själva anger att rätt till ersättning gäller även när patienten har begärt läkarutlåtande för att bifoga till sin ansökan om sjukersättning och det gäller även några andra intyg. Det finns JO-beslut i denna fråga från 2011. Så om FK vägrar betala kan man gå till JO igen. Vi har även påpekat att det är orimligt att de plötsligt angav att ersättning är högst 2200 kr inklusive moms. Förr var det plus moms. Vi får se om de lyssnar. Läkarförbundet arbetar generellt för att förenkla och minska intygsraseriet men FK har en tendens att göra som de vill utan kontakt med oss som arbetar i vården.

Situation Stockholm

Region Stockholms Hälso- och sjukvårdsnämnd har som bekant tagit beslut som vi menar strider mot svensk lag och förordning.

Ett flertal läkare i Stockholm har med hjälp av vår jurist överklagat beslutet och begärt laglighetsprövning i Förvaltningsrätten. Regionen valde då att stoppa verkställigheten av beslutet vad gäller kostnadsansvar för prover och undersökningar samt frågan om att regionen skall tvinga läkare att använda dem som ”ombud” i sin rapportering till Socialstyrelsens patientregister. Man inväntar där den lagliga prövningen. Det är bra.

I den här frågan har förekommit rykten om hur beslutet togs. Jag ska därför förtydliga några saker. Först vill jag vill påminna om att vi aldrig förhandlar om LOL eller LOF lokalt med regioner. Det görs centralt med SKR eftersom det är en lag som gäller i hela riket. Däremot deltar vi lokalt i samverkans- och informationsmöten av olika slag för att underlätta för våra medlemmar och undvika felaktiga tolkningar och missförstånd så långt det är möjligt. De tre personer som var på det informationsmöte med Region Stockholm där man visade ett ”Tjänsteutlåtande” där man diskuterade de här förändringarna påpekade omedelbart att det skulle strida mot lag och förordning och att vi var emot detta. Uppfattningen från våra företrädare var då att frågan skulle återkomma under hösten och att inga beslut skulle fattas under sommaren. När sedan frågan ändå kom upp i sjukvårdsförvaltningen i augusti protesterade vi före mötet och skrev till alla ledamöter i nämnden där vi bad om bordläggning. Man lyssnade inte på det. Den rätten har man enligt kommunallagen. Vi har inget veto mot politiska beslut även om de är olagliga. Det har alltså inte förekommit någon ”förhandling” i den här frågan. Däremot fortsätter vi förutom via domstol att på andra sätt få beslutet upphävt. Vi har bl.a. träffat Regionrådet Svenonius och diskuterat frågan samt även andra problem i Stockholm med vårdval mm.

Öppet repskapsmöte för alla!

I alla år har vi samlat representanter från hela riket för samråd i december. I år går det ju inte att göra. Vi har därför ändrat så att mötet är digitalt och att alla är välkomna. Anmäl er bara på vår hemsida. Eller via det brev som alla har fått.

Sven Söderberg

Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem