Hoppa till innehåll

Stor-Stockholms Privatläkarförening och Stockholms Privatläkarservice AB (S-SPLF)

Storstockholms privatläkarförening är en lokalavdelning inom Svenska Privatläkarföreningen, och Stockholms Privatläkarservice AB är dess helägda servicebolag. Vi använder förkortningen S-SPLF eller SSPLF.

Föreningen och servicebolaget arbetar för bättre villkor och större inflytande för de privat verksamma specialistläkarna i Stockholm och därmed en bättre vård för patienterna.

Genom ditt medlemskap i Läkarförbundet blir du automatiskt medlem i en lokalförening såväl som en yrkesförening.

Som privat verksam specialistläkare i Stockholm kommer du att tillhöra Stockholms läkarförening, yrkesföreningen Svenska Privatläkarföreningen och dess lokala förening, Stor-Stockholms privatläkarförening(S-SPLF). Kollegor med pågående läkarverksamhet i bolag får sina bolag automatiskt anslutna till Stor-Stockholms Privatläkarservice AB.

Nyheter

Sjukvårdspolitisk paneldebatt i Stockholm

Stockholms Läkarförening bjuder in till sjukvårdspolitisk paneldebatt tisdagen den 30 augusti kl. 18-19. Läs mer på länken nedan. Alla medlemmar i Stockholms läkarförening hälsas välkomna!
Stockholmsnyheter

Nyhetsbrev S-SPLF April 2022

Lite information om föreningens årsmöte, asylsökande som besöker taxeläkare samt från föreningens möte med Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm.
Stockholms nyhetsbrev

Nyhetsbrev S-SPLF December 2021

Kammarrätten avslog Region Stockholms överklagan avseende regeländringar för fria nyttigheter i en dom från 16 december. För bakgrund se : https://slf.se/privatlakarforeningen/nyheter/framgang-i-kammarratten/
Stockholms nyhetsbrev

Nyhetsbrev S-SPLF Oktober 2021

Som tidigare meddelats från SPLF samt direkt till läkare i Stockholm verksamma inom LOL så inkom enskilda medlemmar (60 st), med fantastisk hjälp av jurist Mia Wallgren på Läkarförbundet, med en överklagan till Förvaltningsrätten avseende fyra nya påbud från Region …
Stockholms nyhetsbrev

Du missar väl inte våra nyhetsbrev?

Du som är medlem och har angett din e-post till oss eller förbundet får våra nyhetsbrev per e-post.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare