fbpx
Hoppa till innehåll

Stor-Stockholms Privatläkarförening och Stockholms Privatläkarservice AB (S-SPLF)

Storstockholms privatläkarförening är en lokalavdelning inom Svenska Privatläkarföreningen, och Stockholms Privatläkarservice AB är dess helägda servicebolag. Vi använder förkortningen S-SPLF eller SSPLF.

Föreningen och servicebolaget arbetar för bättre villkor och större inflytande för de privat verksamma specialistläkarna i Stockholm och därmed en bättre vård för patienterna.

Genom ditt medlemskap i Läkarförbundet blir du automatiskt medlem i en lokalförening såväl som en yrkesförening.

Som privat verksam specialistläkare i Stockholm kommer du att tillhöra Stockholms läkarförening, yrkesföreningen Svenska Privatläkarföreningen och dess lokala förening, Stor-Stockholms privatläkarförening(S-SPLF). Kollegor med pågående läkarverksamhet i bolag får sina bolag automatiskt anslutna till Stor-Stockholms Privatläkarservice AB.

Nyheter

Nyhetsbrev S-SPLF December 2021

Kammarrätten avslog Region Stockholms överklagan avseende regeländringar för fria nyttigheter i en dom från 16 december. För bakgrund se : https://slf.se/privatlakarforeningen/nyheter/framgang-i-kammarratten/
Stockholms nyhetsbrev

Nyhetsbrev S-SPLF Oktober 2021

Som tidigare meddelats från SPLF samt direkt till läkare i Stockholm verksamma inom LOL så inkom enskilda medlemmar (60 st), med fantastisk hjälp av jurist Mia Wallgren på Läkarförbundet, med en överklagan till Förvaltningsrätten avseende fyra nya påbud från Region …
Stockholms nyhetsbrev

Nyhetsbrev S-SPLF Mars 2021

Månadens nyhetsbrev berör bland annat vaccination för företagare i vården, uppdatering av vårdgivarregistret hos IVO samt rättsskyddsförsäkringar hos Folksam.
Stockholms nyhetsbrev

Nyhetsbrev S-SPLF September III 20202

S-SPLF för en dialog med Läkarförbundets jurist Mia Wallgren gällande Tjänsteutlåtandet HSN 2020-0845 och våra överklaganden samt Förvaltningsrättens beslut (2020-09-18). Förvaltningsrätten har inte meddelat inhibition av det överklagade beslutet. Du finner Mias kommentarer angående detta nedan.
Stockholms nyhetsbrev

Du missar väl inte våra nyhetsbrev?

Du som är medlem och har angett din e-post till oss eller förbundet får våra nyhetsbrev per e-post.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar