Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyhetsbrev S-SPLF September 2023

Nyhetsbrev S-SPLF September 2023

Hej alla medlemmar, Sommaren passerade snabbt och nu så står vi inför en ”spännande" höst . Mycket är på gång så att vi kommer återkomma oftare framöver.
Nyhet
Stockholms nyhetsbrev

Vårdval

Det kan knappast ha undgått någon att inse, inte minst via media, att det planeras en omfattande genomlysning och förändring av Vårdval i Stockholm. Faktum är att förslagen som drivs av den politiska majoriteten i Stockholm damp ned som en överraskning i början av sommaren. Att förändringar ska göras i ”samråd med professionen” har vad vi uppfattar lyst med sin frånvaro. Styrelsen lägger nu mycket kraft på att kunna ge synpunkter och påverka processen, med fokus på att representera de mindre vårdgivarna som inte arbetar under större företag såsom Capio, Aleris etc. Som ett första led så träffade medlemmar ur styrelsen Hälso- och sjukvårdsregionråd Talla Alkurdi den 22 augusti. Som ett exempel framförde vi under mötet önskemål om ett klargörande avseende andelen som specialistvårdvalen står för av totala sjukvårdsbudgeten i Stockholm. Lite slarvigt har siffran 25% av använts i sammanhang där specialistvårdval diskuterats i samma andetag. Enligt det senaste besked vi nu fått så är specialistvårdvalens andel endast 5,3% av HSF:s totala budgeterade kostnader för 2023.

Vidare författar vi ett dokument ”Vårdvalens roll inom framtidens sjukvård i Stockholm” där vi sammanställer våra synpunkter.

För er som vill se detaljer kring den så kallade omställningsplanen så kan ni trycka här och här.

På direkt fråga om hur beslutsprocessen ser ut så fick vi nedanstående besked från förvaltningen:

Besluten om omställningsplan för vårdval har fattats av hälso- och sjukvårdsnämnden respektive primärvårdsnämnden. Det planeras inga ytterligare beslut i regionfullmäktige. Beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden har laglighetsprövats. Du kan läsa mer om detta i det yttrande som hanterades på nämndens sammanträde i slutet av augusti: Sammanträdeshandlingar för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023 - Region Stockholm.

Vänligen observera att för varje avtalsområde som omfattas av omställningsplanen krävs ytterligare beslut innan genomförande kan påbörjas, t.ex. beslut om revidering av vårdval eller avveckling av vårdval.

LOL

Stora förändringar planeras avseende LOL och LOF. Se sammanfattande artikel i LT.

Detta är naturligtvis en stor fråga för nationella föreningen SPLF men vi inom Stockholmssektionen, S-SPLF kommer naturligtvis också bevaka denna fråga.

Samverkansmöte med förvaltningen

Möte hölls 23 maj. För den som är intresserad så kan ni läsa mötesanteckningarna här. Denna gång så var en representant för vårdval med, även om mötesformen officiellt endast ska behandla LOL frågor. Vi fortsätter arbeta aktivt för att mötet ska innefatta Vårdvalsfrågor även framöver.

"Fördjupade granskningar"

Våra medlemmar kan inte heller ha undgått notera att förvaltningen har gjort fördjupade granskningar av mindre verksamheter inom Vårdval och LOL, bland annat inom neurologi. Konsekvenserna har beskrivits i LT. Styrelsen har inte kunnat ha synpunkter på de enskilda fallen. Vi har dock starkt framhållit den otroligt anmärkningsvärda ordningen att inte kunna bemöta den kritik som riktas, annat än i rättsliga instanser. Av detta skäl så agerade styrelsen redan förra året, för att kunna öka rättsskyddet för de som har sin ansvarsförsäkring via Folksam. Region Stockholm synes inte vara ensam med sin granskningsverksamhet. Ytterligare ett fall i Västra Götalandsregionen beskrevs nyligen i DN. En gemensam nämnare med Stockholm är att granskningarna görs av en extern aktör, företaget Helseplan.


Kontaktperson

  1. Hannu Määttänen
    Ordförande Storstockholms Privatläkarförening

Fler nyheterNyhetsbrev SPLF Juni 2024

Under midsommar kunde vi konstatera att vädret är som det brukar vara vid den här tiden på året, ömsom sol ömsom regn. Vi hoppas att det stabiliseras i den första kategorin. Ute i världen är det fortsatt oroligt med nya …
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev SPLF april 2024

Våren har varit svårflörtad, mars och framför allt april har bjudit på överraskningar med både snö och låga temperaturer i hela landet. Det förefaller dock i skrivandets stund som riktig vårvärme kommer, åtminstone här nere i söder, så förhoppningsvis är …
Nyhetsbrev
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare