Hoppa till innehåll

Viktiga frågor

SPLF tror att vården blir som bäst när läkarna har inflytande över den. Vi tror också att patienten mår bäst av att ha en fast läkarkontakt, en läkare som känner patienten.

SPLF arbetar, tillsammans med Läkarförbundet, för en nationell vårdreform för rätten till en fast läkarkontakt(en så kallad Patientansvarig läkare) och för en mångfald av vårdgivare. Privatläkarna är en viktig del av detta. Vår förhoppning är att fler läkare i framtiden ska våga ta steget till att driva en egen mottagning, det bästa sättet att få mer inflytande över både vården och sin arbetssituation.

Kostnadseffektiv och nära vård

Privatläkare med en egen mottagning levererar en kostnadseffektiv vård med jämförelsevis många patientbesök per arbetsdag, och vi vågar sticka ut hakan och säga att få andra läkare i Sverige idag känner sin patient lika bra som vi privatläkare gör. Privatläkare med egen mottagning har goda förutsättningar för att lära känna sin patient och skapa sig en helhetsbild av patientens behov, då man på ett naturligt sätt blir en fast läkarkontakt för sina patienter.

Landstingsfinansierad privat vård

Det finns i dagsläget främst två sätt att arbeta som privat läkare inom den offentligt finansierad vården, det ena är nationella läkartaxan(LoL) och det andra vårdval. Vi har även medlemmar som arbetar helt privat med exempelvis försäkringspatienter eller andra privatfinansierade behandlingar. På den här sidan kan du också läsa om att kvalitetssäkra småskalig vård, hur man följer upp patientsäkerheten och vad SPLF anser om vinster i vården. Mer att läsa om våra viktiga frågor hittar du i menyn till höger.

Inte medlem? Bli medlem här.

Se Läkarförbundets film

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare