Hoppa till innehåll

Ärlighetsdokument

Svenska Privatläkarföreningen arbetar aktivt för att komma tillrätta med oegentligheter bland sina medlemmar. De allra flesta privatläkare bedriver en kostnadseffektiv och patientnära sjukvård med hög kvalité och god kontinuitet. Detta bekräftas även av landstingens egna undersökningar.

Majoriteten av privatläkarna i Sverige bedriver en kostnadseffektiv och patientnära sjukvård med hög kvalitet och god kontinuitet. Detta bekräftas både av landstingens egna undersökningar och av undersökningar utförda av andra aktörer.

Bland privatläkarkårens cirka 1200 medlemmar har det funnits enstaka individer som på ett eller annat sätt bryter mot regelverken t.ex. genom att skicka felaktiga fakturor eller utnyttjar sjukvårdssystemet på ett i övrigt felaktigt sätt. Svenska Privatläkarföreningen är medveten om problemet och förstår den negativa publicitet detta skapar för hela privatläkarkåren. För att förhindra och motarbeta sådana avarter har styrelsen för Svenska Privatläkarföreningen utarbetat en strategi och policy.

Felaktigheter identifieras oftast först via landstingens granskning av insända fakturor. Tidigare har oftast en lång tid passerat innan eventuell misstanke bekräftats varefter landstingen vidtagit åtgärder som revision eller polisanmälan.

Svenska Privatläkarföreningens nya strategi är att uppmana landstingen att redan vid tidiga misstankar kontakta föreningens företrädare och misstänkt läkarkollega för att inleda en diskussion. Ibland beror felaktigheter på oavsiktliga misstag som kan rättas till eller avsiktligt bedrägligt beteende som måste beivras. Svenska Privatläkarföreningen har samma inställning som huvudmännen att alla fel skall rättas till och eventuella ekonomiska oegentligheter balanseras.

Svenska Privatläkarföreningen uppmanar även landstingen att skapa och presentera normer inom de olika specialiteterna så att kolleger kan jämföra sina verksamheter. Därmed förväntas risken för oavsiktliga misstag reduceras påtagligt. Kontakt har tagits med Sveriges Kommuner och Landsting SKL om samarbete och förhoppningsvis utarbetande av ett gemensamt synsätt i denna problematik. Med detta förfarande hoppas Svenska Privatläkarföreningen kunna förebygga de flesta oavsiktliga misstag samt på ett tidigt stadium komma i kontakt med de kolleger som medvetet bryter mot regelverken. Föreningens medlemmar och styrelse har ingen förståelse för  fuskande kolleger.

Målet är att stoppa alla oegentligheter, medvetna som omedvetna, så fort som möjligt. Vi vill inte ge några få möjligheten att svärta ner sina ärliga kollegors rykte. Vi vill ge alla möjligheten att på ett ärligt sätt fortsätta att bedriva en patientnära och kostnadseffektiv vård, som majoriteten gör och har gjort i många år.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare