Hoppa till innehåll

Vad är SPLSAB?

Alla medlemmar i Sveriges Läkarförbund är också medlemmar i en lokalförening och en yrkesförening, vilket är något som enligt stadgarna ingår i medlemskapet. Svenska Privatläkarföreningen (SPLF) är en av dessa yrkesföreningar och Svensk Privatläkarservice AB är ett servicebolag som är helägt av den föreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLF och dess servicebolag har regelbundna kontakter med bland annat socialdepartementet, socialutskottet, riksdagsledamöterna samt SKR och sköter förhandlingen av den nationella taxan(LoL). Det är alltid kunniga och insatta privatläkarkollegor som företräder medlemmarna och deras bolag vid dessa möten. Då de måste stänga ner sin mottagning en hel dag får de ett så kallat stillestånd. Stilleståndet är högre än vad en jämförbar anställd läkare får för sitt inkomstbortfall, eftersom privatläkaren har lokaler och anställda att kompensera. Ersättningen de får är klart lägre än vad bolaget drar in vid sedvanligt läkararbete, och de som arbetar för att alla privatläkare ska få bättre villkor gör utöver den ersatta tiden en hel del ideellt arbete. Det varje medlem var för sig betalar är faktiskt en bråkdel av vad dessa personer förlorar ekonomiskt på sitt engagemang.

Då majoriteten av medlemmarna i SPLF är företagare har föreningens medlemmar själva beslutat att fördela avgiften i två delar: en till föreningsmedlemmen och en till medlemmens bolag. De kostnader som man enligt Skatteverket får lägga i ett servicebolag blir då avdragsgilla i medlemmens bolag, vilket blir betydligt förmånligare än att betala med privata skattade pengar. Då föreningen startade upp servicebolaget och delade upp avgiften i två delar sänkte man samtidigt avgiften till föreningen avsevärt (den är nu 900/år, ca 70% lägre än tidigare). Nettokostnaden för medlemmen p.g.a. avdragsmöjligheten för serviceavgiften blir alltså mindre med ett servicebolag även om bruttot föreningsavgift + servicebolagsavgift kan se ut som en hög avgift.

På Fullmäktigemötet 2017 beslutades enhälligt att avgiften till servicebolaget ska vara obligatorisk för alla medlemmar i SPLF. Serviceavgiften till SPLSAB skall alltså ses som en del av avgiften till SPLF. Om du är medlem i SPLF och driver ett eget bolag i vårdbranschen som omsätter över 200 000/år ska du betala avgiften. Anställda läkare och icke yrkesverksamma medlemmar är befriade från avgiften.

Kontaktperson

  1. Johnny Wass
    Kanslisekreterare SPLF & Styrelseledamot SPLSAB
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare