Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Momsfrågan

Mycket händer i momsfrågan och både SPLF och förbundet arbetar med frågan. Här samlar vi aktuell information och nyheter i frågan för moms på konsulter inom vården.

Sammanfattning i momsfrågan

Tidigare har alla tjänster som utgör sjukvård eller tandvård varit fria från moms. Det har också omfattat bemanningsföretag och läkare med enskilda firmor eller AB som hyr ut sina vårdtjänster till vårdgivare i landstingets regi eller privata vårdgivare.

Förra året fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att sjukvård som säljs via bemanningsföretag eller av egenföretagare ska momsbeläggas. Från och med 1 juli blir det därför moms på hyrpersonal inom sjukvården.

  • Det finns en särskild lag(2005:807) som ger kommuner och landsting en kompensationsrätt som motsvarar deras moms på inköp. Detta skapar ett orättvis konkurrensfördel för vårdgivare i landstingens och regionernas regi, då privata vårdgivare inte har samma kompensationsrätt. Detta innebär i praktiken att en vårdcentral som drivs i privat regi betalar 25% mer för en konsult jämfört med en vårdcentral som drivs i regionens regi.
  • EU:s VAT directive säger att all sjukvård måste vara befriad från moms. Samma ärende prövades i högsta förvaltningsdomstolen i Finland 2013, och domstolen där kom fram till att även konsulttjänster ska inkluderas och därmed vara momsbefriade. Samma direktiv gäller inom hela EU, inklusive Finland och Sverige.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare