fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Allmänt

Utökad intressebevakning och närvaro på det sjukvårdspolitiska området vad avser den småskaliga professionsstyrda privatvården. Eftersom privatläkarna har ambition att vara en del av den framtida utvecklingen av hälso- och sjukvården i Sverige där man redan nu kan skönja en riktning mot ökad privatisering i och med kommande utökade vårdval så behövs resursförstärkning för de små läkarbolagen. Om så ej sker kommer den privatiserade vården att bedrivas av koncernstyrda riskkapitalägda bolag med finansiella muskler i stället för av läkarstyrda fåmansbolag. Detta gynnar inte på något vis läkarkollektivet där de som i nuläget är anställda i en framtid kan komma att behöva få hjälp med övergång till privatdriven verksamhet.

Läkarförbundets roll kan komma att reduceras till bevakning av enbart de anställda läkarnas förutsättningar och förlorar på så sätt inflytande och påverkansmöjlighet vad beträffar privat driven sjukvård i framtiden. SVENSK PRIVATLÄKARSERVICE AB vill i stället öka professionalism och maximera kunnandet i alla frågor som berör privatläkarnas företagande inom vården. Bolaget är övertygad om att detta göres på bästa sätt genom ett läkarägt servicebolag som riktar sin verksamhet till andra läkarägda småbolag.

Ekonomi

Oavsett vilken grundinställning man har till begreppet servicebolag så kommer de ekonomiska resurser som genereras från medlemmarnas läkarbolag att överstiga de resurser som en medlemsförening kan skapa genom medlemsavgifter.

Utbildning inom PLE PRIVAT LÄKARBOLAG EKONOMI

 • Företagsekonomiutbildning för läkare med egna bolag med fokus på småföretagandet inom vårdbranschen. Skatteutbildning riktad till medlemmen som egenföretagare så att felaktigheter i tid kan stävjas för att undvika negativt utfall vid revisioner.
 • Fortlöpande kontakter med skatteverket t.ex. skatteverkets rättsavdelning eller skatterättsnämnden beträffande principiella skatterättsliga problemställningar som berör läkarbolagen. Detta kan sedan förmedlas till medlemmarna.
 • Kurser i placering av bolagets kapital
 • Utbildning i arbetsgivarrollen. Kunskap om löneavtal.

Vårdgivarfrågor

 • Möte med Sveriges kommuner och landing, SKL
 • Möte med Socialdepartementet.
 • Möte med Socialutskotet i riksdagen.
 • Deltagande i KI 2.0, ett framtidsprojekt på Karolinska institutet där målet är att få in entreprenörsutbildning i gundutbildningen
 • Bevakning av den småskaliga vårdens förutsättningar i relation till koncerndrivna bolag.
 • Bevakning av den småskaliga vårdens förutsättningar i relation till uppdragsgivare/finansiär/huvudman.
 • Deltagande i diskussioner om utformning av regelverken som styr etablering enligt vårdval. Support av lokalföreningarnas medlemmars företag vid förhandlingar med huvudmannen i avtalsfrågor.
 • Kontakt med politiker och tjänstemän på departement i systemfrågor och i syfte att företräda och verka för den professionsstyrda småskaliga vården förutsättningar i hela landet.

Företagande och rådgivning

 • Hjälp, förmedling och anvisning i nedanstående frågor
 • Juridisk hjälp vid tvistemål mot leverantör och kunder.
 • Juridisk hjälp i medlemmarnas företags skattetvister
 • Skatterådgivning anpassat för branschens företag.
 • Granskande av affärskontrakt. Granskande av hyresavtal.
 • Placeringsrådgivning för företagen.
 • Hjälp med vårdavtal. Granskning vid upphandlig enligt LOU.

Arbetsgivarfrågor

 • Hjälp, förmedling och anvisning i nedanstående frågor
 • Bistå med kunskap till små bolag utan anslutning till någon
 • arbetsgivarorganisation.
 • Lönesättning inom branschen
 • Rådgivning vid tvistemål med anställd
 • Uppsägningsregler

Bolagsfrågor

 • Organisationsform bland små företag som samarbetar, t.ex. paraplybolag och självständiga underentreprenörer. Nätverk/ Kompanjonsavtal .Vad gagnar medlemmens företag bäst ?
 • Hur kan bolagsstrukturer anpassas för att kunna möta huvudmannens krav i regelverken.

Styrelsen SVENSK PRIVATLÄKARSERVICE AB

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.